Fără categorie

Comisia Europeană doreşte adoptarea unor standarde ridicate în materie de protecţie a vieţii private în acordul UE-SUA privind protecţia datelor

Comisia Europeană a adoptat astăzi un proiect de mandat pentru negocierea unui acord privind protecţia datelor cu caracter personal între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, în contextul cooperării în lupta împotriva terorismului sau a criminalităţii.Obiectivul acestui mandat este de a asigura un nivel ridicat de protecţie a informaţiilor cu caracter personal, precum datele pasagerilor sau informaţiile financiare care sunt transferate în cadrul cooperării transatlantice în materie penală. Acordul ar consolida dreptul cetăţenilor de a accesa, de a rectifica sau de a şterge date, în cazul în care acest lucru este necesar.Cetăţenilor UE urmează să li se confere dreptul de a introduce acţiuni în instanţele din SUA în cazul prelucrării ilegale a datelor lor.Autorităţilor publice independente li s-ar conferi competenţe sporite în ceea ce priveşte sprijinirea exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor cu privire la protecţia vieţii private şi în ceea ce priveşte monitorizare…

Comisia Europeană a adoptat astăzi un proiect de mandat pentru negocierea unui acord privind protecţia datelor cu caracter personal între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, în contextul cooperării în lupta împotriva terorismului sau a criminalităţii.Obiectivul acestui mandat este de a asigura un nivel ridicat de protecţie a informaţiilor cu caracter personal, precum datele pasagerilor sau informaţiile financiare care sunt transferate în cadrul cooperării transatlantice în materie penală. Acordul ar consolida dreptul cetăţenilor de a accesa, de a rectifica sau de a şterge date, în cazul în care acest lucru este necesar.Cetăţenilor UE urmează să li se confere dreptul de a introduce acţiuni în instanţele din SUA în cazul prelucrării ilegale a datelor lor.Autorităţilor publice independente li s-ar conferi competenţe sporite în ceea ce priveşte sprijinirea exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor cu privire la protecţia vieţii private şi în ceea ce priveşte monitorizarea transferurilor transatlantice de date.Consiliul trebuie să aprobe mandatul de negociere al Comisiei înainte de începerea discuţiilor.Parlamentul European va fi informat pe deplin, în toate etapele negocierilor, cu privire la aspectele discutate şi va trebui să-şi dea aprobarea cu privire la rezultatul negocierilor.

„Drepturile fundamentale trebuie să fie protejate şi respectate permanent.Doresc un acord între UE şi SUA care să protejeze drepturile cetăţenilor cu privire la datele lor cu caracter personal în lupta împotriva criminalităţii şi a terorismului”, a afirmat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.„Vreau ca acordul care se va încheia să fie unul ambiţios şi voi implica îndeaproape Parlamentul European în negocieri.Îndemn Consiliul să aprobe mandatul cât mai curând posibil, astfel încât să putem începe fără întârziere negocierile cu privire la acest acord şi la alte acorduri importante între UE şi SUA.”

Comisarul UE pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström, a adăugat:„Un acord solid privind protecţia datelor cu caracter personal ar fi în beneficiul ambelor părţi, de o parte şi de alta a Atlanticului. Prin garantarea unui nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal, acesta ar oferi tuturor – cetăţeni, autorităţi de aplicare a legii şi alte părţi implicate – asigurarea că, în lupta transatlantică împotriva criminalităţii organizate şi a terorismului, drepturile omului sunt pe deplin respectate.”

După 11 septembrie 2001 şi după atacurile teroriste care au avut loc în Europa după aceea, UE şi SUA şi-au intensificat cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală. Un element important în acest sens este transferul şi prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care acestea sunt relevante pentru prevenirea, cercetarea, depistarea sau urmărirea penală a infracţiunilor, inclusiv a actelor de terorism.

Atât UE, cât şi SUA sunt hotărâte să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private. Cele două părţi au însă în continuare abordări diferite cu privire la protecţia datelor, ceea ce a suscitat unele controverse în trecut, în contextul negocierii acordurilor de schimb de informaţii [cum ar fi Programul de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste, aşa-numitul acord SWIFT, sau registrul cu numele pasagerilor (PNR)].  Scopul acordului propus astăzi de Comisie este acela de a aborda şi de a elimina aceste diferenţe.

Prin propunerea de astăzi, i se va încredinţa Comisiei un mandat pentru negocierea unui nou acord privind protecţia datelor care priveşte datele cu caracter personal care sunt transferate autorităţilor de aplicare a legii din UE şi SUA şi care sunt prelucrate de către acestea. De asemenea, prin această propunere, Comisia se va angaja să asigure informarea deplină a Parlamentului European, în toate etapele negocierilor, cu privire la aspectele discutate.

Comisia urmăreşte să adopte standarde în materie de protecţie a datelor cu caracter personal care să aibă forţă juridică obligatorie, să aibă caracter executoriu şi să garanteze protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor.Respectarea acestor standarde va fi controlată de autorităţile publice independente de ambele părţi ale Atlanticului. 

Conform propunerii Comisiei:

– transferul sau prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile din UE sau SUA va fi autorizată doar în scopuri specificate, explicite şi legitime, în contextul luptei împotriva criminalităţii şi a terorismului;

– va fi prevăzut un drept de acces la propriile date cu caracter personal, drept care va putea fi opozabil terţilor în instanţe;

–  va fi prevăzut un drept de a cere corectarea sau ştergerea datelor cu caracter personal în situaţia în care se constată că acestea sunt inexacte;

– va fi prevăzut un drept al persoanelor fizice sau juridice de a introduce acţiuni administrative şi judiciare, indiferent de cetăţenie sau de locul de reşedinţă.

Acordul nu va reprezenta temeiul juridic pentru niciun transfer specific de date cu caracter personal între UE şi SUA.Va fi întotdeauna necesar un temei juridic specific pentru astfel de transferuri de date, de exemplu un acord de transfer de date sau o lege naţională a unui stat membru al UE.Noul acord UE-SUA de protecţie a datelor se va aplica apoi acestor transferuri de date.

Istoricul dosarului

Protecţia datelor cu caracter personal este prevăzută la articolul 8 din Carta UE a Drepturilor Fundamentale.Carta este inclusă în Tratatul de la Lisabona şi are forţă juridică obligatorie pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre ale UE atunci când pun în aplicare legislaţia UE.Conform Tratatului de la Lisabona (articolul 16, Tratatul privind funcţionarea UE ), UE poate stabili reguli privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE, precum şi de către statele membre atunci când desfăşoară activităţi care fac obiectul legislaţiei UE.

La 26 martie 2009, Parlamentul European a solicitat în cadrul unei rezoluţii  încheierea unui acord UE-SUA care să asigure protecţia corespunzătoare a libertăţilor civile şi protecţia datelor cu caracter personal. În decembrie 2009, Consiliul European a invitat  Comisia să propună o recomandare „de negociere a unui acord cu Statele Unite ale Americii privind protecţia datelor şi, după caz, a unui acord privind schimbul de date, în scopul aplicării legii”.

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top