Fără categorie

Comisia a publicat primele constatări ale Task Force-ului privind utilizarea fondurilor UE pentru incluziunea socială şi economică a romilor

Comisia Europeană a lansat, marţi, 21 decembrie primele constatări ale Task Force-ului privind incluziunea romilor, care evidenţiază  faptul că statele membre nu utilizează încă în mod corespunzător resursele financiare ale UE în scopul unei integrări sociale şi economice eficiente a romilor.

            În data de 7 septembrie 2010, ca urmare a unei propuneri formulate de Viviane Reding, vicepreşedintele Comisiei Europene, comisar UE pentru Justiţie, László Andor, comisarul pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, şi Cecilia Malmström, comisarul pentru Afaceri Interne, Comisia Europeană (COM) a constituit un grup de lucru menit să asiste statele membre în accesarea de fonduri comunitare în vederea integrării minorităţilor de etnie roma.

            Grupul de lucru, numit Roma Task-Force, este alcătuit din experţi ai serviciilor Comisiei şi are ca sarcină analizarea modului în care statele membre pun în aplicare Comunicarea Comisiei din 7 aprilie „Inte…

Comisia Europeană a lansat, marţi, 21 decembrie primele constatări ale Task Force-ului privind incluziunea romilor, care evidenţiază  faptul că statele membre nu utilizează încă în mod corespunzător resursele financiare ale UE în scopul unei integrări sociale şi economice eficiente a romilor.

            În data de 7 septembrie 2010, ca urmare a unei propuneri formulate de Viviane Reding, vicepreşedintele Comisiei Europene, comisar UE pentru Justiţie, László Andor, comisarul pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, şi Cecilia Malmström, comisarul pentru Afaceri Interne, Comisia Europeană (COM) a constituit un grup de lucru menit să asiste statele membre în accesarea de fonduri comunitare în vederea integrării minorităţilor de etnie roma.

            Grupul de lucru, numit Roma Task-Force, este alcătuit din experţi ai serviciilor Comisiei şi are ca sarcină analizarea modului în care statele membre pun în aplicare Comunicarea Comisiei din 7 aprilie „Integrarea socială şi economică a romilor în Europa”.  Roma Task Force (TF) are misiunea de a evalua utilizarea de către statele membre a fondurilor UE pentru integrarea romilor şi de a identifica metode pentru a îmbunătăţi eficienţa utilizării acestor fonduri.

            Grupul de lucru a trimis chestionare către cele 27 de state membre cu privire la utilizarea fondurilor europene şi naţionale pentru facilitarea incluziunii minorităţilor roma. Unul dintre obiectivele chestionarului este acela de a colecta, pe lângă informaţii cantitative şi date calitative cu privire la tipurile de activităţi finanţate, factorii de succes şi obstacolele întâlnite. Constatările preliminare ale TF pentru romi indică faptul că există deficienţe în elaborarea unor strategii adecvate şi măsuri specifice pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă romii. Raportul prezentat de Comisie identifică, de asemenea, probleme privind asigurarea cofinanţării naţionale, precum şi lipsa de implicare a societăţii civile şi chiar a comunităţilor de romi.

            TF pentru romi îşi va continua activitatea privind identificarea modalităţilor concrete prin care se poate îmbunătăţi utilizarea fondurilor europene pentru incluziunea socială şi economică a celor 10-12 milioane de romi care trăiesc la ora actuală în Europa. Comisia intenţionează să valorifice rezultatele activităţii TF în procesul de elaborare a unui document cadru al UE, care va orienta strategiile naţionale de integrare a romilor în statele membre. Documentul ar urma să fie prezentat de COM în primăvara anului 2011.

            Totodată, Comisia a publicat la 22 decembrie un studiu care a analizat măsurile naţionale pentru incluziunea romilor, adoptate în 18 state membre UE. În cadrul studiului COM, au fost identificate o serie de abordări politice de succes, cele mai bune mijloace pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din Europa fiind politicile integrate şi proiectele care tratează cauzele multiple ale excluziunii sociale. Conform studiului, şapte din cele 18 ţări studiate, printre care şi România, au adoptat strategii naţionale integrate pentru incluziunea romilor, dar se constată că acestea nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod consecvent. Studiul apreciază pozitiv faptul că, în România, comunitatea roma este reprezentată în Parlament.

            Mai multe detalii privind evaluările preliminare ale Task Force-ului privind incluziunea romilor găsiţi aici.

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top