Fără categorie

Reuniunea Consiliului Mediu Bruxelles, 20 decembrie 2010

În  data de 20 decembrie a.c. a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Mediu al Uniunii Europene, România fiind reprezentată de către domnul Borbély László, Ministrul Mediului şi Pădurilor. Lucrările consiliului au fost prezidate de Joke Schauvliege, ministrul flamand al mediului. Comisia Europeană a fost reprezentată de Connie Hedegaard, comisar pentru schimbări climatice, Janez Potocnik, comisar pentru mediu şi John Dalli, comisar pentru sănătate şi protecţia consumatorilor.

Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la normele UE revizuite privind produsele biocide. Actul comunitar acoperă o gamă largă de produse de combatere a dăunătorilor, cum ar fi insecticide, dezinfectantele, cu excepţia medicamentelor sau pesticidelor agricole. Regulamentul identifică substanţele active care nu pot fi utilizate în produsele biocide, interzice substanţe care pot cauza cancer, mutaţii sau probleme de fertilitate, precum şi substanţele chimice care acţionează ca perturbatoare ale …

În  data de 20 decembrie a.c. a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Mediu al Uniunii Europene, România fiind reprezentată de către domnul Borbély László, Ministrul Mediului şi Pădurilor. Lucrările consiliului au fost prezidate de Joke Schauvliege, ministrul flamand al mediului. Comisia Europeană a fost reprezentată de Connie Hedegaard, comisar pentru schimbări climatice, Janez Potocnik, comisar pentru mediu şi John Dalli, comisar pentru sănătate şi protecţia consumatorilor.

Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la normele UE revizuite privind produsele biocide. Actul comunitar acoperă o gamă largă de produse de combatere a dăunătorilor, cum ar fi insecticide, dezinfectantele, cu excepţia medicamentelor sau pesticidelor agricole. Regulamentul identifică substanţele active care nu pot fi utilizate în produsele biocide, interzice substanţe care pot cauza cancer, mutaţii sau probleme de fertilitate, precum şi substanţele chimice care acţionează ca perturbatoare ale sistemului endocrin.

Miniştrii au aprobat rezultatele negocierilor informale între Preşedinţia Consiliului şi Parlamentul European pentru un acord în primă lectură asupra proiectului de regulament privind emisiile de CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare. Textul convenit introduce o limită de 175 g CO2/km pentru emisiile medii de CO2 de la vehiculele utilitare uşoare noi înmatriculate în UE şi se va aplica la categorii de vehicule în funcţie de greutatea lor, în mod treptat între 2014 şi 2017.

Pentru a oferi industriei certitudine, a fost inclus un obiectiv pe termen lung pentru emisiile de CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare, corespunzător anului 2020. Consiliul şi Parlamentul au convenit asupra unui obiectiv de 147g CO2/km, urmând ca modalităţile pentru a atinge obiectivul să fie stabilite prin revizuirea regulamentului până la 1 ianuarie 2013.

Pentru a stimula investiţiile în noile tehnologii, începând cu anul 2014 producătorii vor fi puşi în situaţia de a plăti o penalizare în cazul în care flota lor nu îndeplineşte condiţiile de emisii.

Consiliul a luat act de un raport din partea Preşedinţiei Consiliului cu privire la propunerile de a permite statelor membre să restricţioneze cultivarea de organisme modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor. Marea majoritate a delegaţiilor aşteaptă din partea Comisiei o listă de posibile motive pentru care statele membre ar putea lua decizia de a restricţiona cultivarea OMG-urilor.

Proiectul de act normativ ar permite statelor membre să restricţioneze cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor din alte motive decât cele de sănătate şi mediu, care sunt deja abordate în timpul procesului de autorizare UE pentru OMG-uri. Aceste măsuri naţionale ar trebui să fie în conformitate cu Tratatul UE, adică să nu denatureze comerţul în cadrul pieţei interne şi să respecte obligaţiile reciproce convenite în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Comisia şi celelalte state membre ar trebui să fie informate cu privire la restricţiile impuse la nivel naţional cu o lună înainte de adoptarea acestora. Autorizarea alimentelor, furajelor şi seminţelor modificate genetic pentru vânzare în cadrul UE nu va fi afectată şi rămâne o decizie luată la nivelul UE.

Consiliul a adoptat concluziile privind îmbunătăţirea instrumentelor politicii de mediu. Cum al 6-lea Program de acţiune privind mediul 2002-2012 se apropie de final, Consiliul subliniază importanţa de a dezvolta o viziune ambiţioasă pentru politica de mediu a UE pentru 2050 şi obiective concrete pentru anul 2020, precum şi de a asigura coerenţa cu strategia Europa 2020 şi cu alte iniţiative ale UE. Într-un al doilea plan de acţiune pentru sănătate şi mediu, Consiliul ar dori o evaluare a necesităţii de elaborare a noi norme privind nanomaterialele şi efectele combinate ale substanţelor chimice asupra sistemului endocrin.

Din schimbul de opinii privind rezultatele Conferinţei de la Cancun privind combaterea schimbărilor climatice, Preşedinţia belgiană a tras următoarele concluzii: conferinţa de la Cancún a permis rezultate pozitive, care permit acţiuni de fond imediate şi concrete şi pun bazele unui cadru post-2012 global şi cuprinzător.

Acest cadru reconfirmă puterea unui proces multilateral, în scopul de a găsi soluţii globale pentru probleme globale. Între aspectele punctuale convenite, pot fi menţionate:

  • înfiinţarea Cadrului Cancún pentru adaptare – care vizează consolidarea acţiunilor privind adaptarea într-o manieră coerentă;
  • un acord privind abordările politice şi stimulentele pentru reducerea emisiilor generate de despăduriri şi degradarea pădurilor, conservarea pădurilor şi sporirea stocării CO2 şi gestionarea durabilă a pădurilor;
  • înfiinţarea Fondului Verde pentru schimbările climatice şi a mecanismului privind transferul de tehnologie;
  • prevederi privind transparenţa;
  • consolidarea sub auspiciile ONU a angajamentelor şi a acţiunilor de reducere a emisiilor, atât prin prisma prevederilor Protocolului de la Kyoto, cât şi a Convenţiei-cadru privind schimbările climatice;
  • procesul de a creştere a nivelului de ambiţie al angajamentelor în scopul de a limita creşterea temperaturii globale sub 2° C peste nivelurile perioadei preindustriale.

Cea de-a 16-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi cea de-a 6-a reuniune a Părţilor la Protocolul de la Kyoto au avut loc la Cancún, Mexic, în perioada 29 noiembrie – 10 decembrie.

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top