Actualitate

Ce cuprinde actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Sarichioi

Cea mai mare comună din Județul Tulcea și-a actualizat Planul Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism.

Conform Agenției de Protecția Mediului, PUG UAT comuna Sarichioi se suprapune cu mai multe arii naturale protejate: Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe, cu ROSCI 0065 Delta Dunării, cu ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului, cu ROSCI 0201 Podișul Nord Dobrogean, cu ROSPA 0091 Pădurea Babadag și cu Rezervația Naturală Pădurea Babadag-Codru.

Limita comunei Sarichioi se află la aproximativ 320 de metri față de Rezervația Geologică Agighiol, la aproximativ 650 de metri față de ROSPA 0032 Deniz Tepe, la aproximativ 2.000 de metri față de Rezervația Naturală Insula Popina și la cca. 2.100 de metri față de ROSCI 0067 Deniz Tepe și de Rezervația Naturala Dealul Denis Tepe.

Suprafața teritoriului administrativ a comunei Sarichioi este de 28.527,985 de hectare din care, intravilan existent 888,910 ha și extravilan 27.639,075 ha, iar prin actualizarea PUG suprafețele la nivelul teritoriului administrativ, suprafața intravilan propus va fi 894,800 ha și 27.639, 075 ha – extravilan;

Principalele obiective urmărite în cadrul actualizării Planului Urbanistic:

 • implementarea la nivel spațial a obiectivelor strategice de dezvoltare ale comunei;
 • dezvoltarea durabilă a comunei prin protecția și conservarea mediului, a patrimoniului natural, istoric și cultural;
 • dezvoltarea economică generală cu accentul pe latura turistică;
 • ridicarea standardului de viață a locuitorilor prin îmbunătățirea serviciilor sociale, modernizarea și dezvoltarea echipării tehnico-edilitare;
 • optimizarea relațiilor localităților cu teritoriile adiacente și cu tendințele de dezvoltare ale regiunii;
 • zonificarea teritoriului administrativ în funcție de componentă spațială dominantă și activitatea umană desfășurată în legătură cu această;
 • stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;
 • stabilirea condițiilor de construire și delimitarea zonelor cu restricții sau riscuri;
 • stabilirea zonelor protejate;
 • organizarea și dezvoltarea cailor de comunicații;
 • modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitare; precizarea obiectivelor de utilitate publică și evidențierea regimului proprietății imobiliare și a circulației juridice a terenurilor;
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top