Actualitate

Castrul roman de la Ovidiu, mai aproape de realizare

Administrația locală a orașului Ovidiu a stabilit, în urma licitației publice, compania de construcții care va realiza obiectivul „Servicii de proiectare (întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor şi proiect tehnic de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata de execuţie a lucrărilor) şi execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţie „Sit arheologic Ovidiu- conservare, reconstituire parţială şi punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului Roman”.

La procedura simplificată de achiziție, inițiată la finalul anului trecut, au participat asocierea Actaeon Invest SA – Research Consorzio Stabile Societate Consortie ARL – Pricer SA – Groma Societa di Inginegria SRLS Napoli Sucursala București și asocierea Coral SRL din Tulcea și Remon Proiect SRL din  București.

Asocierea Coral SRL din Tulcea și Remon Proiect SRL din  București a fost desemnată câștigătoare cu suma de 9.901.032,89 lei fără TVA.

Reprezentanții primăriei ovidiu urmează să dea ordinul de începere al lucrărilor care ar putea fi finalizat într-un termen de trei ani.

Proiectul administrației locale din orașul Ovidiu, își propune realizarea unei investiții prin punerea în valoare a unui sit patrimonial de excepție – castrul roman, monument înscris în lista monumentelor istorice de valoare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă punerea în valoare și reconstituirea parțială precum și înscrierea în circuitul cultural – turistic al județului Constanța, a unei zone geografice deosebit de atractivă, cu o vastă încărcătură istorică determinată de existența monumentelor de arhitectură și a siturilor arheologice din perioada romană.

Pe termen lung, această inițiativă, asociată investițiilor sustenabile în turism și cultură, va permite dezvoltarea potențialului turistic și patrimoniul cultural al orașului Ovidiu.

Acest sit roman are o valoare excepționala științifică, dar și turistică. Importanța științifică este cu totul deosebită și se datorează posibilității de a data exact stăpânirea romană asupra acestui teritoriu extracarpatic pentru o scurtă perioadă de timp. Astfel, pe baza descoperirilor din castrul de la Ovidiu se vor putea recupera date foarte relevante privind o serie de artefacte cu putere de datare (numeroase monede, amfore, sticlă și ceramică) și se vor înregistra în detaliu aspecte tehnice de construcție care vor putea constitui termeni de referința pentru studiul epocii romane la nivel internațional”, se arată în documentația proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice și promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii
2. Reabilitarea patrimoniului cultural național, respectiv a Castrului Roman, pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării turismului urban
3. Promovarea patrimoniului cultural al orașului Ovidiu în vederea creșterii numărului de turiști în municipiu cu 5% în primii 5 ani de după finalizarea proiectului
4. Crearea condițiilor pentru stimularea activităților socio-culturale, stimulatoare pentru dezvoltarea turismului și a vieții comunitare

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top