Actualitate

Asociația Grup Local Dobrogea Sud anunță deschiderea sesiunii nr. 5 de depunere proiecte

COMUNICAT DE PRESĂ

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD anunță că joi, 05.11.2020, orele 08.00, are loc deschiderea sesiunii nr. 5 de depunere proiecte pentru măsura nr. 1 din cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești Dobrogea Sud 2017-2023 plasată sub responsabilitatea comunității”, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

MĂSURA 1 – Sprijinirea activităților de pescuit și diversificarea acestora, cu o alocare financiară de 1.089.030,62 lei / 244.259,42 EURO; Cod apel: POPAM/898/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare- Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare); Titlu apel: ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD – APEL 5-MĂSURA 1-SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ȘI DIVERSIFICAREA ACESTORA, COD 107.

Cursul de schimb euro/ron este de 4,4585 lei/euro, conform Deciziei Directorului DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

Data și ora de la care pot fi depuse cererile de finanțare: 05.11.2020, orele 08.00.

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 23.11.2020, orele 14,00. Proiectele se depun electronic, în aplicația informatică MySmis2014, https://2014.mysmis.ro/.

Depunerea proiectelor se realizează în sesiune închisă, cu termen limită de primire.

ATENȚIE: Deoarece a fost angajată toată suma alocată prin bugetul schemei de minimis aprobată prin OMADR 208/2018, NU SE MAI PRIMESC SPRE EVALUARE PROIECTE CE SE SUPUN SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS, conform Notei de informare DGP AM POPAM nr. 339048/06.07.2020 (https://ampeste.ro/informari/959-nota-de-informare-privind-proiectele-selectate-de-flag-ce-intra-sub-incidenta-schemei-de-minimis.html ).

Documentele necesare accesării fondurilor nerambursabile și datele de contact sunt disponibile pe pagina web http://www.flagsud.ro/masuri.html.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top