Fără categorie

Anunt achizitie echipamente de protectie-pernute de scaune

Bucureşti – 28 septembrie 2011 - 1. SC MEDIAFAX SA din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, la punct de lucru din Bucuresti, Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, organizează prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, achizitia de echipamente de protectie-pernute de scaune conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute l…

Bucureşti – 28 septembrie 2011 - 1. SC MEDIAFAX SA din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, la punct de lucru din Bucuresti, Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, organizează prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, achizitia de echipamente de protectie-pernute de scaune conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1.
2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/78/3.2/A/67179. Titlul proiectului: „Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media – SSMEDIA”
3. Specificatii tehnice minime:
Achizitionarea de echipamente de protectie-pernute de scaune se va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.
4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.10.2011
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, sector 2, sau prin mail la [email protected] .
5.Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.
7.Valabilitatea ofertei: 30 de zile
8.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi “pretul cel mai scazut“.
9. Oferta se depune la registratura SC MEDIAFAX SA situata in Bucuresti, Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.
10. Data limita pentru depunerea ofertei: 04.10.2011 ora 12:00
11. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 04.10.2011 ora 14:00 la sediul achizitorului
12. Data publicarii anuntului: 28.09.2011

Documentatia se descarca mai jos:

Cuvinte cheie:  Mediafax  anunt  achizitie 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top