Fără categorie

Turism: menţinerea Europei ca cea mai importantă destinaţie a lumii

Menţinerea Europei pe primul loc mondial al destinaţiilor turistice este obiectivul unei comunicări prezentate astăzi de Comisia Europeană. Cu 370 de milioane de sosiri internaţionale în 2008, Europa reprezintă mai mult de 40% din cifra totală pe plan mondial – o pozţie care trebuie păstrată. Cu toate acestea, mutaţiile rapide ale economiei mondiale au impact asupra sectorului turismului şi generează schimbări importante în ceea ce priveşte comportamentul turiştilor şi pieţele de origine. Atrăgând în acelaşi timp atenţia asupra provocărilor pe care le constituie fluctuaţiile sezoniere şi îmbătrânirea populaţiei, documentul Comisiei defineşte o politică care vizează să susţină acest sector esenţial al economiei europene şi prezintă propuneri de iniţiative în vederea promovării competitivităţii, durabilităţii şi dezvoltării acestuia pe baza calităţii, precum şi vizibilitatea Europei în calitate de destinaţe turistică de excepţie.

Antonio Tajani, vicepreşedinte al Comisiei şi c…

Menţinerea Europei pe primul loc mondial al destinaţiilor turistice este obiectivul unei comunicări prezentate astăzi de Comisia Europeană. Cu 370 de milioane de sosiri internaţionale în 2008, Europa reprezintă mai mult de 40% din cifra totală pe plan mondial – o pozţie care trebuie păstrată. Cu toate acestea, mutaţiile rapide ale economiei mondiale au impact asupra sectorului turismului şi generează schimbări importante în ceea ce priveşte comportamentul turiştilor şi pieţele de origine. Atrăgând în acelaşi timp atenţia asupra provocărilor pe care le constituie fluctuaţiile sezoniere şi îmbătrânirea populaţiei, documentul Comisiei defineşte o politică care vizează să susţină acest sector esenţial al economiei europene şi prezintă propuneri de iniţiative în vederea promovării competitivităţii, durabilităţii şi dezvoltării acestuia pe baza calităţii, precum şi vizibilitatea Europei în calitate de destinaţe turistică de excepţie.

Antonio Tajani, vicepreşedinte al Comisiei şi comisar european pentru antreprenoriat şi industrie, inclusiv piaţa internă de mărfuri, a declarat: „Tratatul de la Lisabona a definit pentru prima dată un cadru comunitar pentru turismul european. Aceasta ne dă posibilitatea să elaborăm o politică care exploatează varietatea pe care sectorul nostru de turism o poate oferi, atât turiştilor europeni, cât şi celor neeuropeni. De aceea, trebuie să menţinem industria turismului european în prim plan în ceea ce priveşte soluţiile inovatoare. În schimb, acest lucru va permite crearea mai multor locuri de muncă şi o ofertă turistică mai durabilă și diferenţiată. Nu va fi o sarcină uşoară, dar obiectivul nostru este ca Europa să rămână pe primul loc mondial al destinaţiilor turistice. Comunicarea de astăzi defineşte 21 de acţiuni care vor propulsa industria turismului european în secolul 21.”

Turismul joacă un rol important în economia europeană. El reprezintă 1,8 milioane de întreprinderi, din care numeroase întreprinderi mici şi mijlocii. El furnizează, de asemenea, 5,2% din ocuparea forţei de muncă şi contribuie la PIB-ul european cu mai mult de 5%.

Anii care vin prezintă o serie de provocări și oportunităţi care necesită o abordare concertată la nivel european, respectând, în acelaşi timp, diferitele caracteristici existente în cadrul statelor membre, la toate nivelurile. Destinaţiile europene se confruntă cu o concurenţă crescândă din partea altor destinaţii mondiale. Pe de altă parte, Europa poate să atragă, de asemenea, turişti de pe pieţele emergente care doresc să-şi petreacă vacanţa aici. Evoluţia demografică actuală se va traduce în câţiva ani printr-un număr sporit de turişti vârstnici – este necesar ca produsele noastre și infrastructura noastră turistică să fie bine pregătite în acest sens. Produsele noastre de turism trebuie să fie mai durabile și să ţină cont de angajamentele referitoare la schimbările climatice și de dependenţa de apă și de energie, de exemplu. Tehnologiile informaţiei şi comunicării aflate într-o evoluţie permanentă oferă, de asemenea, noi oportunităţi care trebuie exploatate.

Pentru menţinerea Europei ca cea mai importantă destinaţie turistică din lume, comunicarea Comisiei propune 21 de acţiuni, (a se consulta MEMO/10/289 pentru lista completă de acţiuni) inclusiv:

1. Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului turistic în Europa

 

  • Este necesară relansarea inovării pentru ca sectorul și întreprinderile sale să se adapteze la noile tendinţe ale comportamentului consumatorilor şi să depăşească modelele fixe din sector. În acest context, Comisia Europeană susţine ideea unei „platforme de turism TIC” comune în rândul principalelor părţi interesate din sectorul turismului (agenţii de voiaj, hoteluri etc. …).

 

  • Prelungirea sezonului turistic. Facilitarea unei forme de program de schimb pentru a permite tinerilor, persoanelor în vârstă, familiilor cu dificultăţi financiare şi persoanelor cu handicap să călătorească în cursul extrasezonului. În al doilea rând, un mecanism de schimb de informaţii la nivel european ar putea contribui la o mai bună coordonare a vacanţelor şcolare în rândul statele membre.

 

  • Este necesar să se îmbunătăţească cunoştinţele socio-economice privind turismul în vederea dezvoltării unei mai bune coordonări a activităţilor curente de cercetare în acest domeniu. Un observator european virtual al turismului ar putea furniza, pe termen mediu, o reţea de coordonare şi de analiză a cercetării în domeniul turismului; observatorul ar putea servi de asemenea ca repertoriu centralizat al informaţiilor referitoare la dezvoltarea industriei turistice la nivelul UE.

 

2. Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil și de calitate

 

  • Facilitarea schimburilor de bune practici între reţelele de destinaţii regionale şi durabile în vederea elaborării unor indicatori de management durabili.

 

  • Crearea unei etichete „Turism de Calitate” pentru a recompensa eforturile îndeplinite în vederea creşterii calităţilor serviciilor oferite de întreprinderile şi destinaţiile europene.

 

  • Elaborarea unei etichete pe baza indicatorilor de management durabili pentru a promova destinaţiile turistice care respectă criteriile de mediu, sociale şi economice.

 

  • Propunerea unei carte care să stabilească criteriile pentru un turism durabil și responsabil pe baza căruia se va acorda un premiu european societăţilor şi destinaţiilor turistice.

 

3. Consolidarea imaginii și vizibilităţii Europei ca un ansamblu de destinaţii durabile și de înaltă calitate

 

  • Crearea şi promovarea unei „mărci europene”, în strânsă cooperare cu statele membre va contribui la o mai bună evidenţiere în raport cu alte destinaţii internaţionale.

 

  • O cooperare sporită cu organizaţiile naţionale şi industria turismului european va contribui la promovarea produselor turistice europene prin intermediul portalului visiteurope.com.

 

4. Consolidarea integrării turismului în politicile și instrumentele financiare ale UE

Turismul este, în mod inevitabil, strâns legat de alte politici. Din acest motiv, Comisia va îmbunătăţi integrarea şi coordonarea politicilor care au impact asupra turismului, precum cele legate de drepturile călătorilor, protecţia consumatorilor şi piaţa internă.

Informaţii suplimentare

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

Sursa : COMISIA EUROPEANĂ

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top