Fără categorie

Simplificarea Politicii Agricole Comune: condiţii mai bune pentru agricultori

Orice reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) trebuie să se bazeze pe reguli mai simple şi mai transparente, se arată într-o rezoluţie adoptată marţi la Strasbourg. Deputaţii europeni propun reducerea birocraţiei în sistemul de cereri pentru plăţi, simplificarea legislaţiei cu privire la identificarea electronică animalelor şi o mai bună informare a agricultorilor prin crearea, de exemplu, a unei linii de asistenţă telefonică în fiecare Stat Membru.

Această rezoluţie, redactată de Richard Ashworth (ECR, UK), face parte dintr-o dezbatere mai largă privind modalităţile de reformare a Politicii Agricole pentru următoarea perioadă a programului bugetar multianual, care va începe în 2013.

Mai puţină birocraţie în sistemul de cereri pentru plăţi

Deputaţii consideră că fermierii ar trebui să aibă acces la un sistem funcţional, care să le permită depunerea facilă şi fără cerinţe birocratice inutile a cererilor pentru obţinerea plăţilor directe. Pentru simplificarea regulilor p…

Orice reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) trebuie să se bazeze pe reguli mai simple şi mai transparente, se arată într-o rezoluţie adoptată marţi la Strasbourg. Deputaţii europeni propun reducerea birocraţiei în sistemul de cereri pentru plăţi, simplificarea legislaţiei cu privire la identificarea electronică animalelor şi o mai bună informare a agricultorilor prin crearea, de exemplu, a unei linii de asistenţă telefonică în fiecare Stat Membru.

Această rezoluţie, redactată de Richard Ashworth (ECR, UK), face parte dintr-o dezbatere mai largă privind modalităţile de reformare a Politicii Agricole pentru următoarea perioadă a programului bugetar multianual, care va începe în 2013.

Mai puţină birocraţie în sistemul de cereri pentru plăţi

Deputaţii consideră că fermierii ar trebui să aibă acces la un sistem funcţional, care să le permită depunerea facilă şi fără cerinţe birocratice inutile a cererilor pentru obţinerea plăţilor directe. Pentru simplificarea regulilor pentru schema de plăţi unice, ar trebui eliminată obligaţia furnizării aceloraşi informaţii detaliate anual. De asemenea, ar trebui revizuită definiţia activităţilor agricole, aşa încât solicitanţii care nu sunt agricultori activi să nu poată fi eligibili. Eurodeputaţii susţin că Politica Agricolă Comună ar trebui să fie mai simplă, dar şi „mai transparentă şi mai echitabilă”.

Sancţiuni transparente şi proporţionale

Sistemul de sancţiuni aplicate agricultorilor în cazul comiterii de erori în ceea ce priveşte cererile de plată ar trebui să fie proporţional cu gravitatea încălcării şi nu ar trebui aplicate sancţiuni în cazul unor erori minore, în special atunci când nu au fost comise din vina agricultorilor. În opinia deputaţilor europeni, regulile privind eco-condiţionalitatea (standardele de sănătate publică, sănătatea animalelor, protecţia mediului înconjurător sau bunăstarea animalelor) ar trebui să ia în considerare mărimea exploataţiilor şi să fie uşor de înţeles. În cazul în care în ultimii ani au existat doar câteva încălcări, controalele anuale privind eco-condiţionalitatea ar trebui reduse sau înlocuite cu un sistem de control prin sondaj.

În rezoluţie se subliniază de asemenea că mai mult sprijin şi consultanţă prin informaţii eficiente şi instrumente consultative, precum o linie de asistenţă telefonică sau prin intermediul internetului, ar putea contribui la prevenirea încălcărilor şi la reducerea constantă a inspecţiilor.

Identificarea turmei pentru ovine şi caprine

Deputaţii solicită Comisiei Europene să elimine toate reglementările inutile privind identificarea animalelor şi să realizeze o armonizare cuprinzătoare a legislaţiei din acest domeniu, foarte diferită în prezent.  Este de asemenea solicitată o scutire de trei ani în ceea ce priveşte sancţiunile privind eco-condiţionalitatea în legătură cu identificarea electronică a ovinelor şi caprinelor, pentru a da agricultorilor timp să se familiarizeze cu această tehnologie nouă şi complexă.

În ceea ce priveşte raportarea cu privire la ovine şi caprine, deputaţi consideră că în aceste cazuri, precum şi pentru porcine, identificarea turmei în ansamblu este suficientă.

SURSA: PARLAMENTUL EUROPEAN

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top