Actualitate

Reabilitarea școlii gimnaziale din comuna Frecăței, în licitație publică

Un nou proiect este în curs de implementare în comuna Frecăței, județul Tulcea. Este vorba despre o investiție realizată cu ajutorul POR – Programul Operațional Regional ce privește modernizarea sistemului de învățământ.

Proiectul de „Reabilitare, modernizare și dotare scoală gimnazială (clasele I-IV) în sat Frecăței, comuna Frecăței, județul Tulcea” a trecut în etapa licitației publice.

Conform documentației tehnice, valoarea estimată a lucrărilor este de 1.799.268,51 lei fără TVA.

Suma respectivă se va împărți după cum urmează: cheltuieli pentru amenajarea terenului = 25.715,31 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilităților obiectivului de investiții= 65.372,69 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații 1.604.430,26 lei, – montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale 14.591,95 lei; – utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 82.210,00 lei.

La aceste cheltuieli se adaugă și cele conexe organizării de șantier, cheltuieli prevăzute a ajunge la o valoare de 6.948,30 lei.

„Dotările nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție”, spun reprezentanții primăriei Frecăței. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general).

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor putea fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Investiția este finanțată prin POR- Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10 – Îmbunătățirea Infrastructurii Școlare, prioritatea de investiții 10.1 ITI – investițiile în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top