Fără categorie

Protejarea intereselor financiare ale UE: Comisia publică raportul anual

Comisia Europeană a publicat astăzi raportul său anual cu privire la protecţia intereselor financiare ale UE şi combaterea fraudei. Acest raport trece în revistă măsurile importante luate de Comisie şi de statele membre în 2009 pentru prevenirea, identificarea şi combaterea neregulilor şi a fraudei. El oferă o imagine statistică de ansamblu a tuturor neregulilor notificate Comisiei de către statele membre în 2009, printre care şi cazurile de presupusă fraudă, şi prezintă informaţii detaliate despre recuperarea fondurilor UE. Raportul ia notă de îmbunătăţirea modului în care statele membre şi-au respectat obligaţiile de raportare a neregulilor comparativ cu anii anteriori şi furnizează recomandări pentru o mai bună protecţie a banilor contribuabililor UE. În raportul de anul acesta sunt atinse şi două subiecte speciale, şi anume cooperarea dintre Comisie şi statele membre în ceea ce priveşte controalele la faţa locului, precum şi măsurile luate de statele membre pentru recuperarea sumel…

Comisia Europeană a publicat astăzi raportul său anual cu privire la protecţia intereselor financiare ale UE şi combaterea fraudei. Acest raport trece în revistă măsurile importante luate de Comisie şi de statele membre în 2009 pentru prevenirea, identificarea şi combaterea neregulilor şi a fraudei. El oferă o imagine statistică de ansamblu a tuturor neregulilor notificate Comisiei de către statele membre în 2009, printre care şi cazurile de presupusă fraudă, şi prezintă informaţii detaliate despre recuperarea fondurilor UE. Raportul ia notă de îmbunătăţirea modului în care statele membre şi-au respectat obligaţiile de raportare a neregulilor comparativ cu anii anteriori şi furnizează recomandări pentru o mai bună protecţie a banilor contribuabililor UE. În raportul de anul acesta sunt atinse şi două subiecte speciale, şi anume cooperarea dintre Comisie şi statele membre în ceea ce priveşte controalele la faţa locului, precum şi măsurile luate de statele membre pentru recuperarea sumelor care fac obiectul unor nereguli.

Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă, a declarat: „În acest raport se reflectă doi piloni ai bunei gestiuni financiare: transparenţa şi responsabilitatea. Comisia şi autorităţile naţionale au responsabilitatea comună de a proteja fondurile UE. Este extrem de important ca statele membre să raporteze rapid toate neregulile şi fraudele suspectate şi să îşi asume în întregime rolul de a asigura mecanisme eficiente de reacţie în acest sens. Constatările din raportul publicat astăzi ne vor îndruma către domeniile în care mai este încă de lucru și contribuie la garantarea unei protecţii adecvate a banilor contribuabililor UE.”

Conform raportului anual, numărul cazurilor de nereguli comunicate în domeniul resurselor proprii şi al cheltuielilor directe a scăzut semnificativ în 2009 faţă de 2008. În alte domenii, precum agricultura, politica de coeziune şi fondurile de preaderare, s-a constatat însă o creştere generală a numărului neregulilor raportate, inclusiv al cazurilor de presupusă fraudă. Această situaţie se poate datora mai multor factori. Adeseori, ea poate fi un semn că măsurile de control şi sistemele antifraudă existente funcţionează mai bine şi că se raportează un număr mai mare de cazuri. În temeiul legislaţiei UE, toate erorile constatate în privinţa fondurilor UE trebuie corectate, iar fondurile neutilizate conform normelor trebuie recuperate.

Protecţia intereselor financiare ale UE şi combaterea fraudei depăşesc graniţele europene, iar Comisia face eforturi pentru sporirea cooperării internaţionale în acest domeniu. Printre măsurile scoase în evidenţă în raportul de astăzi se numără negocierile internaţionale pentru acorduri anticorupţie şi antifraudă, activitatea intensă de combatere a contrabandei cu ţigări şi implementarea unei noi baze de date în sprijinul prevenirii și al identificării încălcărilor legislaţiei agricole şi vamale care ar putea afecta veniturile UE.

Neregulile şi presupunerile de fraudă notificate per sector în 2009

Resursele proprii: Numărul cazurilor de nereguli raportate a scăzut cu 23% în 2009 faţă de 2008, iar suma estimată a neregulilor s-a diminuat cu 8,5%. Cazurile de presupusă fraudă au reprezentat 19% din totalul neregulilor raportate în sectorul resurselor proprii, ridicându-se la aproximativ 99 de milioane de euro.

Agricultura: Numărul cazurilor de nereguli raportate a crescut cu 43% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 125 de milioane de euro. Din totalul sumelor alocate agriculturii în 2009, se presupune că 0,03% au făcut obiectul fraudelor. Creşterea numărului de nereguli raportate poate avea legătură cu punerea în funcţiune a Sistemului de gestionare a neregulilor (IMS), care permite mai multor utilizatori decât înainte să notifice problemele suspectate.

Politica de coeziune: Numărul cazurilor de nereguli raportate a crescut cu 23% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 1,22 miliarde de euro. Din totalul sumelor alocate în 2009, se presupune că 0,23% au făcut obiectul fraudelor. Creşterea numărului de nereguli raportate în 2009 comparativ cu 2008 poate fi explicată în mare prin intensificarea controalelor şi a auditurilor pe măsură ce perioada de programare 2000-2006 se apropie de final.

Fondurile de preaderare: Numărul cazurilor de nereguli raportate de cele 14 ţări beneficiare ale fondurilor de preaderare a crescut cu 35% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 117 milioane de euro. Din totalul sumelor alocate preaderării în 2009, se presupune că 0,38% au făcut obiectul fraudelor. S-a înregistrat o creştere semnificativă a sumelor de recuperat (+135%), cea mai mare parte din această cifră revenind programului SAPARD, finanțat de UE în scopul dezvoltării agriculturii în ţările candidate.

Cheltuielile directe: Numărul cazurilor de nereguli raportate a scăzut cu 24% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 27,5 milioane de euro, din care 1,5 milioane de euro vizează cazuri de presupusă fraudă. Comisia a recuperat până acum 15,5 milioane de euro din sumele care fac obiectul neregulilor.

(A se vedea tabelul din anexă pentru distribuția detaliată a cazurilor din fiecare domeniu)

Istoricul dosarului

Legislația UE impune statelor membre să notifice Comisiei cazurile de fraudă și alte nereguli care prejudiciază interesele financiare în toate domeniile de activitate ale UE. Cu toate acestea, imaginea care rezultă din statistici nu este neapărat completă, întrucât Comisia are nevoie ca statele membre să-i comunice cazurile de nereguli. Prin natura lor, cifrele prezentate în raport sunt indicative și preliminare. Din motive de precauție, în cazurile în care nu s-a stabilit încă valoarea exactă a unei nereguli, suma indicată acoperă adesea totalitatea acțiunii în cauză. Este important să se facă deosebirea între fraudă și nereguli. Frauda este definită ca fiind o neregulă comisă în mod intenționat, care constituie o infracțiune penală. Impactul financiar real al fraudei nu poate fi măsurat decât după încheierea procedurii judiciare.

Tot astăzi s-a dat publicităţii şi Raportul anual de activitate al OLAF, în care sunt prezentate rezultatele activităţii sale operaţionale independente din 2009.

Rapoarte

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

A se vedea MEMO/10/332

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top