Actualitate

Proiecte majore, finalizate în comuna Topolog, din județul Tulcea

Programul Național de dezvoltare Locală (PNDL), derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale, a venit în sprijinul multor comunități prin finanțarea unor investiții majore care au dus la modernizarea localităților din mediul rural.

În ceea ce privește comuna Topolog, notăm trei astfel de proiecte finanțate prin PNDL. În primul rând, amintim realizarea Sistemului de Alimentare cu Apă în Localitatea Calfa. Obiectul general al investiției l-a constituit îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din acest sat, prin îmbunătățirea apei destinate consumului uman și furnizarea acesteia fără întreruperi.

În momentul implementării proiectului, localitatea Calfa nu dispunea de sistem centralizat de alimentare cu apă. „Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apă și a branșamentelor aferente gospodăriilor a constituit deficiența majoră, iar singura alternativa a locuitorilor din Calfa era cea de a consuma apă din fântâni de mică adâncime, fântâni care nu îndeplinesc condițiile de potabilitate, fiind poluată de apele pluviale de suprafață, de infiltrațiile de la latrine și de la dejecțiile animaliere, cu riscuri majore pentru sănătatea populației”, spun reprezentanții primăriei Topolog.

Un alt proiect implementat de administrația condusă de primarul Ion Olteanu a fost cel de modernizare Aducțiune Alimentare cu Apă, în localitatea Cerbu.

Localitățile Sâmbăta Nouă și Cerbu dispuneau de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Pentru cele două localități s-a prevăzut un sistem și o sursă comună de alimentare cu apă, dată fiind amplasarea lor la distanțe foarte mici una de alta. Apa potabilă este preluată din sursă subterană de apă, prin intermediul forajelor existente și dirijată spre stația de clorinare, amplasată în incinta rezervorului de înmagazinare a apei. De aici, cu ajutorul electropompelor, apa este preluată în rezervorul de înmagazinare a apei cu capacitatea de 300 mc, amplasat la marginea localității Cerbu, în partea sud-vestică a localității. De la rezervor apa este distribuită gravitațional spre consumatori printr-o rețea de distribuție.

Doar că, datorită degradării conductei de aducțiune din oțel apăreau avarii frecvente pe rețea, cu implicații grave asupra calității și potabilității apei. „Problema cea mai mare cu care se confrunta localitatea Cerbu a fost tronsonul din aducțiune realizat în urmă cu cca 30 de ani din azbociment. Pe lângă desele defecțiuni mai prezenta, conform studiilor sanitare, un important factor de risc al sănătății locuitorilor care consumau această apă. În conformitate cu prevederile legislației actuale, toate conductele din azbociment trebuiau înlocuite cu conducte compatibile normelor actuale”, adaugă reprezentanții primăriei Topolog.

Tot prin fonduri PNDL a fost implementat și proiectul de modernizare a străzilor din localitatea Topolog. „Investiția a reprezentat o prioritate a comunității locale. Prin prisma prevederilor planului local de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea, realizat la nivel județean, investiția se înscrie în obiectivul strategic economic, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a comunei Topolog și în Strategia de Dezvoltare a județului Tulcea pentru perioada 2014 – 2020, ce viza modernizarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului populației la aceasta”, explică primarul Ion Olteanu.

Drumurile ce nu mai făceau față cerințelor circulației actuale determinau și obstrucționarea activităților comerciale din zonă, ceea ce a făcut necesară modernizarea sistemului rutier aplicându-se soluții tehnice cu costuri rezonabile.

„Prin îmbunătățirea calității acestor drumuri, s-a determinat și o reducere a cheltuielilor de transport. S-a avut în vedere și asigurarea scurgerii apelor și realizarea podețelor pentru aducerea străzilor la parametrii impuși de normele tehnice în vigoare. Străzile supuse procesului de modernizare prin acest proiect au fost străzi principale, prin intermediul acestora asigurându-se accesul și pe străzile limitrofe. În acest mod se asigură pentru un număr mare de locuitori ai localității accesul la drumul principal ce străbate comuna, cât și la instituțiile publice (școală, grădiniță, dispensar uman, dispensar veterinar, etc.)”, mai arată reprezentanții primăriei Topolog.

Lungimea totală a străzilor sătești asfaltate a fost de 9,45 de kilometri.

Actualitate

To Top