Actualitate

Primarul Dumitru Enache, președintele Asociației de Dezvoltare Locală și Intercomunitară Stejaru-Beidaud. Care este scopul Asociației

Consilierii locali ai comunei Stejaru, județul Tulcea, au votat o serie de modificări ale statutului Asociației de Dezvoltare Locală și Intercomunitară Stejaru-Beidaud.

Astfel, au fost desemnați Dumitru Enache, Pasata Adam, Rafte Arghir și Caragheorghe Enache să reprezinte Comuna Stejaru în Adunarea Generala a Asociaților și să semneze în numele Consiliului Local al comunei Stejaru Actul constitutiv actualizat și Statutul asociației actualizat.

De asemenea, consilierii locali au aprobat punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, pe toată durata existenței asociației, a spațiului din incinta sediului Primăriei Comunei Stejaru pentru stabilirea sediului asociației.

Scopul și obiectivele asociației sunt:

  • de-a facilita cooperarea intre unitățile administrativ-teritoriale membre, pentru exercitarea în comun a competentelor ce le revin prin lege, precum și pentru elaborarea în comun a unor programe și proiecte de dezvoltare de interes local și intercomunitar, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile: progresul social, condiționat de recunoașterea și admiterea nevoilor fiecărui individ; protejarea eficienta a mediului; utilizarea rațională a rezervelor naturale; păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică și ocupare a forței de muncă; dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația; asigurarea dezvoltării economice și sociale a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația
  • interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă unităților administrativ-teritoriale membre pentru realizarea/gestionarea /extinderea sistemului de racordare la rețelele de gaze naturale, apa, pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, conform Codului administrativ, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și HG nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului-cadru al asociaților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice.

Consiliul Local Stejaru a aprobat și structura Consiliului Director al Asociației care este constituit din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani: președinte: DUMITRU ENACHE, vicepreședinte: CULINA MIHAI, membru: PASATA ADAM.

S-a stabilit și cotizația lunară pe care Comuna Stejaru o va plăti ca membru al acestei asociații: 1.500 de lei pe luna respectiv 18.000 de lei pe an.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top