Actualitate

Primăria și Căminul Cultural din Carcaliu, predate CNI pentru reabilitare și modernizare

Două noi proiecte vor demara în comuna tulceană Carcaliu. Este vorba despre modernizarea și reabilitarea sediului primăriei și a Căminului Cultural, lucrări finanțate și executate de Compania Națională de Investiții (CNI).

Pentru implementarea celor două proiecte, la inițiativa primarului Gheorghe Panfil, consilierii locali ai comunei Carcaliu au dezbătut și aprobat proiectele de Hotărâri privind predarea acestor imobile celor de la CNI.

„Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pe bază de protocol, a amplasamentului și a construcției Cămin Cultural, domeniu privat situat în localitatea Carcaliu, strada Centru, nr. 90, judetul Tulcea, în suprafață de 427 de metri pătrați … liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. a obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, în sat Carcaliu”, se arată în Hotărârea Consiliului Local.

Amplasamentul amintit se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Nerespectarea acestei obligativități este de natură a atrage răspunderea beneficiarului, CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale CNI.

De asemenea, consilierii locali au aprobat aigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Carcaliu a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

A doua hotărâre a Consiliului Local a vizat aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pe bază de protocol, a amplasamentului și a construcției sediului primăriei, situată pe strada Centru, numărul 88, în suprafață de 191 de metri pătrați, în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. a obiectivului de investiții ,,Reabilitare și extindere sediu primărie în localitatea Carcaliu”.

În cazul celor două imobile, unitatea administrativ-teritorială Carcaliu se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivelor realizate, să mențină destinația acestora și să asigure mentenanța pe o perioadă de minim 15 ani.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top