Actualitate

Primăria Carcaliu va participa la Programul privind creșterea eficienței energetice a iluminatului public

Comuna Carcaliu, județul Tulcea, va participa la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Carcaliu, Județul Tulcea”. Aceasta este proiectul propus de primarul Gheorghe Panfil și aprobat de consilierii locali.

Totodată, CL a aprobat și devizul general al investiției care ajunge la 1.000.000 de lei fonduri nerambursabile și aproximativ 66.000 de lei, fonduri proprii.

„Angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziție publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Carcaliu, Județul Tulcea, este în sarcina Comunei Carcaliu”, au stabilit consilierii locali.

În aceeași ședință de Consiliu Local a fost revocată Hotărârea nr. 27 din 31.05.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Carcaliu, Județul Tulcea” datorită modificării ghidului de finanțare.

Finanțarea în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public se face prin intermediul Administrației Fondului de Mediu (AFM), care pune la dispoziția comunelor cu până la 5.000 de locuitori până la un milion de lei pentru îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top