Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, Prim-ministrul a menţionat că parafarea Acordului cu privire la Spaţiul Aerian Comun dintre UE şi RM, care a avut loc astăzi la Chişinău,  este un eveniment important pentru ţara noastră şi a adus mulţumiri tuturor instituţiilor implicate pentru munca depusă.

Premierul a spus că aceasta demonstrează realizarea obiectivelor propuse de către Guvern. Vlad FILAT a precizat că, în cadrul discuţiilor cu oficialii europeni, s-a convenit asupra implementării cît mai rapide a prevederilor Acordului privind Spaţiul Aerian Comun. Următorul obiectiv vizează finalizarea negocierilor privind liberalizarea regimului de vize cu UE şi a Acordului privind Zona de Liber Schimb cu UE.

În context, Prim-ministrul a dispus ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezentarea unei analize a situaţiei actuale privind procesul de integrare europeană, restanţele la acest capitol şi acţiunile necesare de a fi întreprinse la etapa actuală şi pe termen mediu.

În altă …

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, Prim-ministrul a menţionat că parafarea Acordului cu privire la Spaţiul Aerian Comun dintre UE şi RM, care a avut loc astăzi la Chişinău,  este un eveniment important pentru ţara noastră şi a adus mulţumiri tuturor instituţiilor implicate pentru munca depusă.

Premierul a spus că aceasta demonstrează realizarea obiectivelor propuse de către Guvern. Vlad FILAT a precizat că, în cadrul discuţiilor cu oficialii europeni, s-a convenit asupra implementării cît mai rapide a prevederilor Acordului privind Spaţiul Aerian Comun. Următorul obiectiv vizează finalizarea negocierilor privind liberalizarea regimului de vize cu UE şi a Acordului privind Zona de Liber Schimb cu UE.

În context, Prim-ministrul a dispus ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezentarea unei analize a situaţiei actuale privind procesul de integrare europeană, restanţele la acest capitol şi acţiunile necesare de a fi întreprinse la etapa actuală şi pe termen mediu.

În altă ordine de idei, Premierul a solicitat conducătorilor ministerelor mobilizare maximă în discuţiile cu reprezentanţii Misiunii Fondului Monetar Internaţional, aflată în vizită în ţara noastră. Vlad FILAT a precizat că, la finele săptămînii curente, urmează a fi finalizate discuţiile asupra bugetului pentru anul 2012, document ce va fi adoptat, ulterior, de către Guvern şi propus Parlamentului spre adoptare.

Prim-ministrul s-a referit şi la cutremurul care a avut loc recent în Turcia, ce a provocat numeroase pierderi omeneşti. Vlad FILAT a exprimat disponibilitatea autorităţilor moldoveneşti de a oferi ajutor părţii turce la lichidarea consecinţelor dezastrului. Premierul a cerut Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene să coordoneze acţiunile în acest sens cu colegii din Turcia.

Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul apatrizilor, un instrumentul internaţional primar care îşi propune să reglementeze  şi să îmbunătăţească statutul apatrizilor, precum şi să se asigure că apatrizii beneficiază de drepturile şi obligaţiile fundamentale fără discriminare.

Guvernul a aprobat instituirea Inspecţiei Sociale. Aceasta va fi o autoritate publică subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi va avea misiunea să inspecteze modul de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi serviciilor sociale.

Tot astăzi, Executivul a aprobat proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. Documentul prevede că mărimea compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare, care contribuie la eliminarea din organism  a radionuclizilor persoanelor participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl se indexează anual, la 1 aprilie, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

În cadrul şedinţei de astăzi a fost aprobat Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Evidenţa migraţiei forţei de muncă”(SIA „EMFM”). Sistemul este un element care asigură  evidenţa proceselor de pe piaţa de muncă a Republicii Moldova  şi oferă utilizatorilor posibilitatea înregistrării, stocării  şi furnizării datelor privind migraţia de muncă în Republica Moldova. Funcţionarea SIA „EMFM” presupune  integrarea tuturor resurselor informaţionale existente ale diferitelor ministere şi instituţii, autorizate în luarea deciziilor în domeniul migraţiei de muncă, şi utilizarea fluxurilor informaţionale comune, precum şi utilizarea acestor date în activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova.

Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul legii insolvabilităţii. Potrivit documentului, procedura de insolvabilitate a întreprinderilor va fi simplificată. Astfel, noua lege prevede o perioada mai scurtă a procedurii de insolvabilitate şi o gamă mai largă de instrumente de restructurare a întreprinderilor. Noul proiect al Legii insolvabilităţii  urmează sa fie prezentat Parlamentului RM pentru examinare şi aprobare.

Guvernul a aprobat şi proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative care are drept scop consolidarea sistemului de creditare în RM. Documentul în cauză vizează Legea instituţiilor financiare, Legea cu privire la ipotecă, Legea cu privire la notariat, Codul de executare şi Codul Fiscal al RM.   

Membrii Guvernului au stabilit componenţa Comitetului organizatoric pentru pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Milano 2015″. Comitetul va fi responsabil  de organizarea măsurilor ce ţin de participarea ţării noastre la expoziţie, va elabora Conceptul şi Planul de acţiuni precum şi devizul de cheltuieli.

Executivul a decis astăzi să acorde titlul de parc industrial Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimişlia”. Scopul documentului constă în crearea în Regiunea de Dezvoltare Sud a parcului industrial menit să contribuie la dezvoltarea social-economică a acesteia.

Cabinetul de Miniştri a aprobat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Norvegiei privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Oslo la 14 septembrie 2011. Acordul aprobat reglementează modalitatea de călătorie a cetăţenilor moldoveni în Regatul Norvegiei şi facilitează eliberarea vizelor pentru o perioadă de şedere nu mai mare de 90 de zile pe parcursul a 6 luni.

Guvernul a aprobat iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Transportului,  Inovaţiei şi Tehnologiei al Republicii Austria privind cooperarea în domeniul tehnologiilor medicale. Semnarea Memorandumului de înţelegere va  permite crearea cadrului legal necesar pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare bilaterală în domeniul tehnologiilor medicale şi realizarea a trei proiecte în valoare totală de peste 23 de milioane de euro.

În cadrul şedinţei, s-a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare cu privire la finanţarea suplimentară pentru realizarea Proiectului “Servicii de sănătate şi asistenţă socială”. Acordul prevede un împrumut în valoare de aproximativ 10,2 milioane dolari SUA. Proiectul este compus din următoarele componente: modernizarea sistemului de sănătate, asistenţă şi bunăstare socială, suport pentru managementul proiectului.

Tot astăzi, a fost aprobat Protocolul cu privire la conlucrarea serviciilor vamale ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul statisticii vamale a comerţului reciproc, semnat la Irkutsk la 9 iunie 2011, în cadrul şedinţei a 53-a a Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor membre ale CSI. Protocolul stabileşte structura, formatul, modul şi termenii schimbului de date ale statisticii vamale a comerţului reciproc, precum şi utilizarea datelor primite, inclusiv pentru efectuarea analizei de contrapunere şi obţinerea în acest sens a informaţiei suplimentare, în scopul identificării cauzelor de divergenţe în datele statisticii vamale.

O altă hotărîre aprobată de Guvern prevede alocarea a 877,7 mii lei, consiliilor raionale Briceni, Cantemir, Donduşeni, Drochia şi Rîşcani, pentru restituirea valorii bunurilor victimilor reabilitate ale represiunilor politice prin achitarea de compensaţii, stabilite în baza deciziilor comisiilor speciale.

Totodată, membrii Cabinetului de Miniştri au decis să aloce Serviciului de Informaţii şi Securitate, din fondul de rezervă al Guvernului, 531 240 lei pentru organizarea  Şedinţei a X-a a Conferinţei serviciilor speciale ale ţărilor din Europa de Sud-Est, preconizată pentru 02-04 noiembrie curent.

Executivul a completat astăzi lista autorităţilor administraţiei publice conectate la Sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, stipulată în  anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004. În prezent la acest Sistem sînt conectate 69 de autorităţi publice centrale, iar includerea în această listă a încă 12 autorităţi va contribui la dezvoltarea şi implementarea serviciilor electronice pentru cetăţeni şi organizaţii.

Tot astăzi, a fost modificată şi completată Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 24 februarie 2005. Astfel, sintagma “Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare”se substituie cu  “Consliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti”. Consiliul va activa în calitate de organ consultativ pentru coordonarea relaţiilor de colaborare între asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti şi autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova în vederea protecţiei drepturilor şi intereselor reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în conformitate cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului. În documentul respectiv se mai menţionează că, în termen de 2 luni, Biroul Relaţii Interetnice va modifica şi completa Regulamentul Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.511 din 1 iunie 2005 şi îl va prezenta Executivului spre aprobare.

Cabinetul de Miniştri a operat modificări la o serie de legi care vizează domeniul educaţiei. Acestea se referă la Legea învăţămîntului  nr.547-XIII din 21 iulie 1995, Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 şi Codul Muncii al Republicii Moldova. Modificările prevăd excluderea învăţămîntului mediu de cultură generală din structura sistemului de învăţămînt, eliminarea normativelor referitoare la numărul de copii/elevi în grupele/clasele  din învăţămîntul general, reglementarea funcţionării instituţiilor de învăţămînt de circumscripţie, modificarea competenţelor autorităţilor publice în domeniul înfiinţării reorganizării şi lichidării instituţiilor de învăţămînt de stat etc.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, au fost efectuate modificări în structura aparatului central al Ministerului Educaţiei.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top