Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei Premierul a cerut informaţii ministrului Educaţiei, despre întrevederea avută ieri cu rectorii universităţilor din ţară. Mihai ŞLEAHTIŢCHI a comunicat, că şedinţa respectivă a fost convocată în legătură cu apariţia unor informaţii nefondate, precum că taxele pentru studii în instituţiile de învăţămînt superior  şi pentru cazarea în căminele studenţeşti se vor majora. Potrivit ministrului Educaţiei, relatările apărute ieri în presă despre o posibilă majorare a taxelor de studii şi cazare în cămine sînt eronate şi a subliniat că asemenea decizii nu vor fi luate.

În context, Vlad FILAT a menţionat că deciziile de acest gen se iau de către Guvern, iar actualmente, pentru asemenea decizii nu există temei. Totodată, Premierul a solicitat Ministerului Finanţelor să verifice gestionarea mijloacelor financiare  alocate de stat instituţiilor de învăţămînt şi să prezinte un raport în acest sens.

În cadrul şedinţei de astăzi, Cabinetul de Miniştri a aprobat transmiterea func…

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei Premierul a cerut informaţii ministrului Educaţiei, despre întrevederea avută ieri cu rectorii universităţilor din ţară. Mihai ŞLEAHTIŢCHI a comunicat, că şedinţa respectivă a fost convocată în legătură cu apariţia unor informaţii nefondate, precum că taxele pentru studii în instituţiile de învăţămînt superior  şi pentru cazarea în căminele studenţeşti se vor majora. Potrivit ministrului Educaţiei, relatările apărute ieri în presă despre o posibilă majorare a taxelor de studii şi cazare în cămine sînt eronate şi a subliniat că asemenea decizii nu vor fi luate.

În context, Vlad FILAT a menţionat că deciziile de acest gen se iau de către Guvern, iar actualmente, pentru asemenea decizii nu există temei. Totodată, Premierul a solicitat Ministerului Finanţelor să verifice gestionarea mijloacelor financiare  alocate de stat instituţiilor de învăţămînt şi să prezinte un raport în acest sens.

În cadrul şedinţei de astăzi, Cabinetul de Miniştri a aprobat transmiterea funcţiilor de gestionare a mijloacelor financiare alocate în perioada  anilor 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini, precum şi a celor provenite din rambursarea acestora, la Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”. În prezent gestionarea mijloacelor financiare menţionate sînt realizate de Unitatea de Implementare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (2KR), dar proiectul are atribuţii strict determinate.

Membrii Guvernului au aprobat un proiect de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care conţine cîteva prevederi de bază cu referire la modificarea şi completarea Legii nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. Astfel, a fost lărgit cercul de persoane cărora le poate fi acordată asistenţa juridică calificată, indiferent de nivelul veniturilor, prin includerea persoanelor suspectate de săvîrşirea unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea arestului contravenţional, precum şi a persoanelor în privinţa cărora există riscul aplicării sancţiunii de expulzare.

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege cu privire la administratorii autorizaţi. Conform acestui document urmează a fi modernizat statutul unor profesii juridice şi conexe sistemului judiciar precum experţii judiciari, administratorii insolvabilităţii, traducătorii şi interpreţii autorizaţi, etc. Astfel, proiectul are drept scop instituirea cadrului legal privind autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii profesionale a administratorilor pentru a consolida calitatea actului de justiţie, economia, transparenţa efectuării acţiunilor în procedura de insolvabilitate şi dizolvare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual.

Cabinetul de Miniştri a modificat  Hotărîrea Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008. Modificările au fost operate cu scopul de a spori accesibilitatea serviciilor prestate de Serviciul Stare Civilă şi oficiile acestora,  prin reducerea tarifelor şi termenelor de prestare. Modificările propuse stabilesc şi un mecanism clar şi transparent de stabilire a tarifelor la serviciile prestate de sistemul organelor de stare civilă, precum şi normele de timp pentru acordarea serviciilor prestate contra plată de acestea.

Miniştrii au modificat şi completat mai multe hotărîri ale Guvernului în scopul instituirii, începînd cu 1 ianuarie 2012, a serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) în primăriile municipiilor Chişinău (20 unităţi) şi Bălţi (8 unităţi), prevedere stabilită în Codul fiscal prin Legea nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009 care reglementează crearea acestor servicii. Crearea SCITL-lor în municipiile Bălţi şi Chişinău este necesară pentru implementarea principiilor de descentralizare a administrării fiscale în partea ce ţine de impozitele pe proprietate precum şi a unor taxe locale.

Guvernul a decis că contribuabilul urmează să depună declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, unde îşi are domiciliul de bază, adică viza de domiciliu şi nu viza de reşedinţă.

Membrii Executivului au aprobat hotărîrea potrivit căreia Ministerul Finanţelor va aloca Ministerului Mediului, din fondul de rezervă al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 1,2 milioane lei, pentru procurarea a două staţii mobile de pompare a apei, destinate preîntîmpinării şi lichidării consecinţelor calamităţilor naturale.

Totodată, Guvernul a decis alocarea sumei de 6,2 mil. lei, pentru acoperirea cheltuielilor legate de recuperarea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii victimilor reabilitate ale represiunilor politice, în temeiul deciziilor comisiilor teritoriale speciale, precum şi alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat în sumă totală de 4,4 milioane lei, pentru acordarea indemnizaţiilor unice persoanelor, care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl şi care au obţinut scrisori de garanţie în perioada anilor 2005-2009 pentru a beneficia de credite preferenţiale pentru construcţia de locuinţe, dar nu le-au primit.

De asemenea, Cabinetul de Miniştri a decis să aloce, Ministerului Culturii, din fondul de rezervă al Guvernului, 1 milion 248 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice în Piaţa Marii Adunări Naţionale, cu ocazia sărbătoririi Revelionului 2012.

Guvernul a decis să atribuie statutul de instituţie naţională Întreprinderii de Stat „Sala cu Orgă” şi teatrului municipal „Satiricus I.L.Caragiale” din municipiul Chişinău, începînd cu 1 ianuarie 2012.

Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea  Aranjamentului privind serviciile poştale de plată, adoptat la Geneva, la 12 august 2008, şi proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Poştale Universale şi Protocolului final.

Executivul a aprobat proiectul de lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 cu un articol nou (175), cu următorul conţinut: „Reţinerea ca măsură procesuală de constrîngere, de pînă la 72 de ore se vor asigura în izolatoarele de detenţie provizorie, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a condiţiilor adecvate de deţinere”.

Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat iniţierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente  cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul Biroului de coordonare pentru combaterea criminalităţii organizate şi a altor  infracţiuni grave pe teritoriul statelor-membre ale CSI.

În cadrul şedinţei, a mai fost aprobat Protocolul între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi, la 29 noiembrie 2011. Aprobarea proiectului dat are drept scop dezvoltarea relaţiilor de colaborare între cele două instituţii cu atribuţii la frontieră, pentru perfecţionarea supravegherii şi controlului la trecerea frontierei de stat dintre cele două ţări.

Miniştrii au acordat depline puteri ministrului Afacerilor Interne, Alexei ROIBU, pentru semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru, privind cooperarea în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, migraţiei ilegale şi altor infracţiuni; ministrului Sănătăţii, Andrei USATÎI, pentru semnarea Acordului între ministerul sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii a Republicii Letonia, privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi ministrului Tineretului şi Sportului, Ion CEBANU, pentru semnarea Înţelegerii  de cooperarea între Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România.

Guvernul a modificat destinaţia unor terenuri agricole, în terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi alte destinaţii speciale, pe care este preconizată amplasarea staţiilor de telefonie mobilă sau în scopul exploatării zăcămîntului de de nisip pentru construcţii şi extinderii carierei pentru producerea pietrei sparte şi a prundişului.

Alte terenuri au fost trecute în proprietate statului şi în gestiunea SA „Moldovagaz”, pentru construcţia nodurilor de robinete a gazoductului branşament de presiune înaltă Bălţi-Ungheni şi spre oraşul Teleneşti şi construcţia punctelor de distribuire a gazului la gazoductul inter-rural de presiune înaltă Iezărenii Vechi-Coşcodeni-Dumbrăviţa, cu acordul Consiliilor comunale.

Tot astăzi, Vadim PISTINCIUC a fost eliberat din funcţia de viceministrul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, fiind desemnat în funcţia de consilier al Prim-ministrului, responsabil de reforma administraţiei publice. 

 

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top