Fără categorie

Precizări privind modalitatea de calculare a ratei de absorbţie

Având în vedere unele relatări din presă referitoare la valoarea ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) face următoarele precizări:

Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune poate fi cuantificată atât din punctul de vedere al volumului plăţilor interne efectuate de autorităţile de management către beneficiari („absorbţia în plan naţional”), cât şi din punctul de vedere al fondurilor primite de România de la Comisia Europeană („absorbţia externă” sau „absorbţia efectivă”).

Absorbţia în plan naţional a fost la 30 septembrie 2011 de 14,13% din alocarea UE 2007-2013. Plăţile interne reprezintă fondurile efectiv transferate beneficiarilor şi includ prefinanţări şi rambursări (din fonduri comunitare şi de la bugetul de stat).

Absorbţia externă (absorbţia efectivă) a fost la aceeaşi dată, 30 septembrie 2011, de 3,69 % din alocarea Uniunii Europene pentru 2007-2013. Conform raportărilor efectuate de Comisia …

Având în vedere unele relatări din presă referitoare la valoarea ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) face următoarele precizări:

Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune poate fi cuantificată atât din punctul de vedere al volumului plăţilor interne efectuate de autorităţile de management către beneficiari („absorbţia în plan naţional”), cât şi din punctul de vedere al fondurilor primite de România de la Comisia Europeană („absorbţia externă” sau „absorbţia efectivă”).

Absorbţia în plan naţional a fost la 30 septembrie 2011 de 14,13% din alocarea UE 2007-2013. Plăţile interne reprezintă fondurile efectiv transferate beneficiarilor şi includ prefinanţări şi rambursări (din fonduri comunitare şi de la bugetul de stat).

Absorbţia externă (absorbţia efectivă) a fost la aceeaşi dată, 30 septembrie 2011, de 3,69 % din alocarea Uniunii Europene pentru 2007-2013. Conform raportărilor efectuate de Comisia Europeană, absorbţia contribuţiei UE pe un program operaţional este considerată drept realizată prin transferul de către Comisia Europeană a avansului la nivel de program şi al plăţilor intermediare (rambursări). Astfel, până la 30 septembrie 2011, componenta de plăţi intermediare rambursate de către Comisie însumează 0,716 miliarde euro, ceea ce reprezintă 3,69 % din alocarea UE 2007-2013.

Cele două tipuri de raportări sunt evidenţiate, pe coloane distincte, în tabelul  publicat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Europene (www.dae.gov.ro) privind stadiul implementării programelor operaţionale. Cele două categorii de date prezintă o importanţă distinctă pentru evidenţierea ritmului implementării programelor operaţionale.

Se impune precizarea că rambursările de la Comisia Europeană sunt întotdeauna mai mici decât plăţile interne efectuate de autorităţile de management către beneficiari, deoarece acestea din urmă includ prefinanţări şi cofinanţarea de la bugetul de stat.

Diferenţa dintre cele două tipuri de rate de absorbţie reflectă, de fapt, una din problemele majore ale implementării programelor operaţionale legate de ritmul lent în care beneficiarii contractelor de finanţare demarează, derulează contractele subsecvente şi solicită rambursarea cheltuielilor efectuate.

  

Ministerul Afacerilor Europene – Biroul de presă

Cristina Mac

Coordonator comunicare şi relaţii cu presa

Tel: 0374 104 525

Mail: [email protected]

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top