Actualitate

Peste 950 de hectare de pășune din comuna Cobadin, închiriate prin atribuire directă

Consiliul Local al comunei Cobadin a aprobat închirierea prin atribuire directa a pășunii în suprafață de 958,1533 hectare, aflată în proprietatea privată a comunei. „Până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea locuitorilor comunei Cobadin, persoane fizice sau juridice, crescători de animale, privind închirierea pășunilor de pe raza localității”, se arată în motivarea acestei inițiative.

Consilierii locali au decis ca perioada de închiriere a pășunii să fie de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestea prin act adițional, în condițiile legii, dar fără să se depășească termenul maximum de 10 ani. Acesta este un termen prevăzut la articolul 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin hotărâre a Consiliului Local s-a stabilit că prețul de închiriere al pășunii, ce aparține domeniului privat al UAT Cobadin , este de 100 lei/an/ha, la care se adaugă taxa pe teren conform art. 463, alin (2) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Art. 4.

Taxa pe terenul amplasat în extravilan , aferentă anului 2022, este stabilita conform H.C.L nr.95/22.12.2021, astfel :

  • pentru terenul din extravilanul localității Cobadin taxa pe teren este de 36,3 lei / ha;
  • pentru terenul din extravilanul localității Viișoara taxa pe teren este de 33,6 lei / ha;
  • pentru terenurile din extravilanul localităților Conacu, Negrești și Curcani taxa pe teren este de 29 lei / ha.

Prețul de închiriere al pășunii se indexează anual cu rata inflației, iar taxa pe teren se actualizează anual prin Hotărâre de Consiliul Local Cobadin.

Pentru punerea la punct a procedurii de atribuire directă a fost votată o comisie de evaluare care se va ocupa și de formularea propunerilor de atribuire a suprafețelor de pajiști.

„Pentru suprafața de pășune care se închiriază, locatarul are obligația realizării lucrărilor de exploatare rațională şi întreținere a acestor pășuni conform cu prevederile din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile U.A.T. Cobadin”, se arată în documentele pregătite în vederea atribuirii.

Solicitanții pentru închirierea pajiștilor pot fi crescători de animale din cadrul comunității locale (deținători de exploatație înregistrată pe raza U.A.T. Cobadin) şi/sau Organizații/Asociații locale ale crescătorilor de animale, legal constituite tot din cadrul comunităților locale.

Cei care închiriază pășune vor efectua anual lucrări de fertilizare cu îngrășăminte organice, acestea exercitând un efect ameliorativ asupra însușirilor fizice, chimice si trofice ale solului. O metodă simplă, deosebit de eficientă şi foarte economică este fertilizarea prin târlire.

De asemenea, locatarul va executa următoarele lucrări prevăzute în amenajamentul pastoral: combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea mușuroaielor și nivelarea acestora; curățarea pajiștii de pietre, cioate, gunoaie; fertilizare; tăierea arboretului nedorit și înlăturarea vegetației arbustive.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top