Actualitate

Patru noi proiecte, inserate în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Murighiol

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a comunei Murighiol 2018-2023 a fost actualizată cu patru noi proiecte.

Măsura este necesară având în vedere că la depunerea Cererii de finanțare (pentru alte proiecte) trebuie atașat un extras din acest document.

„Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a comunei Murighiol 2018-2023” a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local numărul 49/16.05.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local numărul 60/19.06.2018 și numărul 7/08.02.2019.

Acum, Strategia necesită completare și actualizare deoarece s-au identificat noi proiecte:

  1. “Specializare inteligentă: Comuna Murighiol – de la turismul de tranzit la statutul de stațiune balneo-climatică”
  2. “Crearea infrastructurii specifice de turism-tabăra școlară în comuna Murighiol, județul Tulcea”
  3. “Înființarea infrastructurii locale pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător-stație de sortare a deșeurilor”
  4. “Înființare rețea alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Murighiol, județul Tulcea”

Actualizarea strategiilor de dezvoltare locale pentru perioada de programare 2021-2027 este obligatorie pentru implementarea și elaborarea documentațiilor necesare proiectelor de investiții ce se doresc a fi implementate prin programe de finanțare 2021-2027, programe finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Prin ghidurile măsurilor lansate în perioada 2014-2020 toate programele de finanțare au solicitat actualizarea strategiilor de dezvoltare locale.

„Deoarece UAT Comuna Murighiol dorește implementarea proiectelor prin finanțări nerambursabile și ținând cont de cele expuse, considerăm legal, necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea și actualizarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală a comunei Murighiol pentru perioada 2018-2023”, spun reprezentanții administrației publice locale.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top