Actualitate

Modificări în ceea ce privește gospodărirea comunei Carcaliu. Ce au decis consilierii locali

Cu unanimitate de voturi, consilierii locali ai comunei Carcaliu, județul Tulcea, au decis să aducă unele modificări unei Hotărâri de Consiliu Local (HCL) din anul 2004, privind gospodărirea comunei Carcaliu.

Astfel, art. 1 din HCL 18/2004  a fost modificat în sensul că „Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:

 1. să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
 2. să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
 3. să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
 4. să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;
 5. să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 6. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;
 7. să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 8. să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 9. să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
 10. să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
 11. să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
 12. să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
 13. să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.”

Și articolul 4 a fost modificat în sensul că nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 1 constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

 1. cu amendă de la 250 lei la 2000 lei, contravențiile prevăzute la lit. a) – lit. e) și lit. g) – lit. m)
 2. cu amendă de la 500 lei la 2500 lei, contravențiile prevăzute la lit. f).”

„Contravenientul are posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, jumatate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită. În cazul în care contravenientul a achitat în acest termen jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre pentru fapta savârşită, orice urmărire încetează”, au mai consemnat consilierii locali.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top