Actualitate

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului de extindere a sistemului de canalizare din comuna Carcaliu au fost actualizați

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului de extindere a sistemului de canalizare din comuna Carcaliu au fost actualizați

Gheorghe Panfil, primarul comunei Carcaliu, județul Tulcea, a propus consilierilor locali actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extindere sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea“.

Conform documentației tehnice, proiectul propune extinderea sistemului de canalizare și evacuare ape uzate, din comuna Carcaliu, pentru o parte din strada Caselor și strada Paralelă, inclusiv strada Livezii integral.

Lungimea rețelei de colectare și transport a apei uzate menajere cu curgere gravitațională este cu conductă PVC-KG, Sn8, Dn 250mm, lungime de 897.00 ml, cu un număr de 20 cămine prefabricate din beton. Căminele de vizitare se realizează din elemente prefabricate din beton cu formă circulară. Se amplasează la distanță de maxim 60 m unul față de celălalt, în intersecții de drumuri, la schimbări de direcție și sunt prevăzute cu gol de acces și capac de tip carosabil, montat pe o ramă încastrată în beton, iar la interior sunt fixate de peretele lateral, trepte de acces în cămin.

Se realizează o stație de pompare a apei uzate menajere cu Q=2l/s și Hp=24.00mCA, amplasată în partea carosabilă. La partea superioară, după montare, se toarnă o placă cu dimensiuni 2.00 x 2.00 x 0.15 m, armată cu bare PC 52, diametru 14mm și plasă sudată 6 100 x 100 mm. Stația este de tip prefabricată, cu două pompe submersibile și tablou de automatizare.

Proiectul de extindere a sistemului de canalizare este strâns legat de proiectul „Sistem public centralizat de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului uzat menajer”, proiect realizat în 2012, executat și recepționat în 2018, fără realizarea racordurilor la proprietăți. Stația de epurare a proiectului inițial nu a putut fi pusă în funcțiune din cauza lipsei racordurilor la proprietăți.

„Prezentul Proiect Tehnic este o completare a proiectului mare din anul 2018 finanțat prin programul PNDL II, având ca scop autorizarea lucrărilor în zona nouă, mai exact, în partea de Nord-Est a Comunei Carcaliu, zonă ce nu a fost luată în calcul la momentul elaborării Studiului de Fezabilitate în perioada 2017”, spun reprezentanții primăriei Carcaliu.

Datorită dezvoltării zonei, a devenit necesară realizarea extinderii sistemului de colectare și transport a apelor uzate menajere care să cuprindă consumatorii casnici, instituțiile publice, precum și microîntreprinderile din localitatea Carcaliu, județul Tulcea.

Valoarea inițială a investiției este de 452,663.24 lei (inclusiv T.V.A), din care 72,273.97 T.V.A, valoarea fără T.V.A. fiind de 380,389.27 lei.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top