Actualitate

În comuna Sarichioi, din județul Tulcea, se va extinde și moderniza rețeaua de canalizare menajeră

Un nou proiect, ce vizează infrastructura, este în implementare la nivelul comunei tulcene Sarichioi. Este vorba despre obiectivul investițional „Construire şi modernizare rețea canalizare menajeră în localitățile Sarichioi şi Zebil, comuna Sarichioi, județul Tulcea”.

Conform documentelor prezentate în cadrul licitației publice pentru atribuirea proiectării și execuției lucrărilor și conform Studiului de Fezabilitate (SF) valoarea estimată a contractului este de 11.002.720,00 de lei fără TVA.

Din valoarea totală, valoarea estimată pentru execuția lucrării (inclusiv organizare de șantier) a fost de 10.809.720,00 de lei fără TVA, iar valoarea estimată pentru serviciile de proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectului) a fost de 133.000,00 de lei fără TVA. De asemenea, valoarea estimată pentru serviciile de asistență tehnică (în perioada de execuție și pentru participarea la faze de control) a fost de 60.000,00  de lei fără TVA.

În mod concret, proiectul presupune, pe de o parte, extindere rețelei de canalizare în satul Sarichioi. Aici se va realiza o rețea de canalizare din conducte din PVC Dn 250 mm – L = 15417 m; se vor construi 3 stații de pompare; se vor introduce conducte de refulare din PEHD, Dn 160 mm, L = 945.

În satul Zebil, în cadrul aceluiași proiect, se va realiza o rețea de canalizare din conducte din PVC Dn 250 mm – L = 14681 m; se vor construi 9 stații de pompare; se vor introduce conducte de refulare din PEHD, Dn 160 mm, L = 2881 m; se va construi o stație de epurare, Q = 200 mc/zi.

Actualitate

To Top