Politic

Deputatul Radu Anișoara, membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială: Am modificat și completat legi în vedere reducerii deficitului forţei de muncă

Deputatul PSD Anişoara Radu este un membru activ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Alături de colegii săi, deputatul a aprobat diverse proiecte cu impact direct asupra populației. În ultima perioada reprezentanții comisiei au lucrat la o serie de legi ce vizează reglementarea și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii, organizarea uceniciei la locul de muncă si condițiile în care se efectuează stagiul absolvenţilor de învăţământ superior.
Despre acest subiect, Anișoara Radu a declarat: „În cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială am aprobat mai multe proiecte referitoare la modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii 335/2013 privind stagiile profesionale pentru absolvenţii de învățământ superior. Toate aceste măsuri au avut în vedere reducerea deficitului forţei de muncă, existent în România, precum şi facilitarea angajării unor persoane din grupurile vulnerabile. Redau, în continuare, principalele modificări care au fost adoptate la aceste legi.
I. Măsuri de stimulare a ocupării în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şicompletările ulterioare: Subvenţii acordate angajatorilor pentru încadrarea tinerilor absolvenţi deînvăţământ. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei. De aceste facilităţi beneficiază şi angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap. Aceştia primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni. Subvenţii acordate angajatorilorcare încadrează şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET, persoane cu handicap. Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă depeste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri delungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. De aceste facilităţi beneficiază şi angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, persoane cu handicap, şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin18 luni. Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 de lei. Acordarea de subvenţii angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc demarginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate. Subvenţia este egală cu salariul de bază stabilit la data angajării dar nu mai mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate. Dacă tânărul este păstrat în activitate, angajatorul beneficiază lunar de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj care i s-ar fi cuvenit tânărului dacă ar fi fost disponibilizat. Durata contractului de solidaritate este de maxim 3 ani, dar nu mai puţin de 1 an.
II. Măsuri prevăzute de Legea 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, cumodificările şi completările ulterioare: Ucenicia la locul de muncă. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de 2.250 lei. Suma se acordă angajatorilor, lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe o perioadă determinată, în cadrul căruia o persoană (ucenic) urmează cursuri de formare profesională combinată cu muncă sub autoritatea unei persoane juridice/fizice angajator.
III. Măsuri prevăzute de Legea nr. 335/2013 privind stagiile profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior: Stagiul profesional pentru absolvenţii de învăţământ superior. Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Angajatorii care încheie un contract de stagiu, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă în cuantum de 2.250 lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limitafondurilor alocate. În închereie, menţionez că toate măsurile promovate au avut un efect benefic în economiareală şi toate aceste măsuri sunt prevăzute în Programul de Guvernare 2018-2020.”

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top