Politic

Deputatul István-János Antal a participat la reuniunea Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a APCEMN de la Chișinău

Deputatul István-János Antal a participat la cea de-a 53-a reuniune a Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN) ce a avut loc la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 21-22 octombrie 2019. Redăm mai jos comunicatul despre acest eveniment trimis de deputatul Antal, Membru al Delegației Parlamentului României la APCEMN:

„La reuniune au participat delegațiile naționale din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Lucrările au fost prezidate de  Metin Gundogdu (Turcia), președintele Comisiei APCEMN.
Din partea Camerei Deputaților a participat deputatul Antal Istvan, membru al Delegației Parlamentului României la APCEMN, membru al Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a APCEMN.
Senatul României a fost reprezentat de senatorul Ioan Vulpescu, membru al Delegației Parlamentului României la APCEMN, membru al Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a APCEMN.
La ceremonia de deschidere, participanților li s-a adresat  Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Petru Burduja, șeful delegației Republicii Moldova la APCEMN, Metin Gundogdu, președinte Comisiei pentru cultură a APCEMN, Adrian Lebedinschi, președintele Comisiei Parlamentului Republicii Moldova pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Anna Gherganova, șefa Direcției pentru politici ocupaționale și de reglementare a migrației, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Raisa Dogaru, directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a Republicii Moldova, și Asaf Hajiyev, Secretarul general al APCEMN.
Membrii Comisiei au examinat și adoptat proiectele de raport și recomandare cu tema <<Șomajul în statele membre OCEMN. Rolul statului în facilitarea creării de locuri de muncă>>, care va fi supus spre aprobare în sesiune plenară în cadrul celei de-a 54-a Adunări generale de la Sofia, din 20-21 noiembrie 2019.
Ordinea de zi a prevăzut și adoptarea minutei celei de-a 52-a reuniuni a Comisiei care s-a desfășurat la Erevan, Armenia, în perioada 16-17 aprilie 2019.
Următorul punct pe ordinea de zi a fost adoptarea proiectului de raport al Comisiei, prezentat de raportorul Comisiei, Anush Begloyan(Armenia), membru al Comisiei. Pentru elaborarea proiectului de raport, parlamentele naționale au transmis contribuții, conform regulamentului organizației, iar printre aspectele vizate în raport se numără: rata șomajului în statele membre ale OCEMN; politici naționale aplicate de statele membre în vederea facilitării creării locurilor de muncă; propuneri de cooperare în realizarea de politici sociale eficiente în regiunea OCEMN.
Proiectul de recomandare al Comisiei, prezentat de Metin Gundogdu, președinte al Comisiei și membru al delegației turce la APCEMN, a fost aprobat de membrii Comisiei.
Membrii Comisiei l-au reales pe Metin Gundogdu, membru al delegației turce la APCEMN, în funcția de președinte al Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a APCEMN pentru următorii doi ani. Alegerile pentru cele două posturi vacante de vicepreședinți ai Comisiei a fost amânată pentru o reuniune viitoare.
Participanții au fost informați că cea de-a 54-a reuniune a Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre va avea loc la București, în perioada 1-2 aprilie 2020. Punctul principal de pe ordinea de zi va fi dedicat temei dezvoltării asistenței medicale în regiunea Mării Negre. Titlul final al raportului va fi clarificat și trimis delegațiilor naționale. Raportorul pentru raportul Comisiei va fi senatorul Ioan Vulpescu, membru al Delegației Parlamentului României la APCEMN.
Recomandarea APCEMN discutată la Chișinău invită parlamentele și guvernele statelor membre OCEMN:
• să promoveze politicile de ocupare a forței de muncă care să faciliteze crearea de locuri de muncă prin elaborarea unei legislații și a unor programe de angajare eficiente;
• să adopte măsuri pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile ale societății, cum ar fi femeile, lucrătorii tineri, persoanele cu dizabilități, lucrătorii în vârstă, prin furnizarea de programe pentru piața muncii cu scopul de a aborda obstacolele specifice;
• să abordeze discriminarea în ocuparea forței de muncă pe baza vârstei prin crearea unui cadru legislativ și prin campanii de sensibilizare a publicului;
• să contribuie la îmbunătățirea mediului de muncă prin strategii pe termen lung;
• să inițieze reforme pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea IMM-urilor care vizează asigurarea unui climat de afaceri adecvat, care, în schimb, va facilita crearea de locuri de muncă și creșterea economică;
• să sprijine colaborarea mai puternică între instituțiile de pe piața muncii și mediul de afaceri, sindicatele, instituțiile de învățământ superior pentru a stabili priorități strategice și pentru a rezolva provocări concrete în sfera șomajului;
• să faciliteze dezvoltarea tehnologiei ca mijloc de creștere a potențialului productiv și de realizare a obiectivelor majore de creare a unor mai bune oportunități de angajare și a unor condiții de muncă decente;
• să ia măsuri pentru reducerea riscurilor de angajare informală în statele membre ale OCEMN și pentru eliminarea dezechilibrelor de pe piața muncii prin promovarea unui acces mai mare la piețele forței de muncă locale, la resursele de informare, la facilitățile de instruire etc.;
• să mențină în continuare scăderea șomajului și stimularea creării de locuri de muncă ca aspect prioritar în direcția integrării sociale și creșterii economice;
• să adopte sau să îmbunătățească legislația, acolo unde este necesar, care reglementează politicile de ocupare a forței de muncă pentru a crea piețe de muncă fiabile și durabile;
• să faciliteze atragerea investițiilor străine prin asigurarea îmbunătățirii mediului de afaceri și a investițiilor, eliminând barierele pentru intrarea noilor întreprinderi și crearea de noi locuri de muncă;
• să consolideze protecția publică împotriva șomajului;
• să stimuleze un parteneriat puternic între guverne și sectorul privat pentru a asigura o informare cuprinzătoare a pieței muncii cu privire la posturile disponibile;
• să asigure coordonarea între sistemele statistice ale statelor membre ale OCEMN, părțile interesate naționale, precum societatea civilă, mediul academic și sectorul privat;
• să invite statele membre să faciliteze schimbul de bune practici, inclusiv ghiduri și proceduri de reglementare în domeniul politicilor de angajare pentru a facilita crearea de locuri de muncă.”

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top