Actualitate

Consiliul Local Mahmudia a aprobat noi proiecte pentru dezvoltarea comunității

Consiliul Local Mahmudia a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare alei pietonale în comuna Mahmudia”, proiect aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

De asemenea, consilierii locali au aprobat și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți acestui obiectiv de investiții și finanțarea de la bugetul local al comunei Mahmudia a sumei de 545.331 de lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local.

În aceeași ședință de Consiliu Local a fost aprobată și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mahmudia”  proiect aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin ordin al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației.

S-a aprobat, de asemenea și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții și devizul general actualizat al acestui proiect pentru care se vor aloca de la bugetul local 8 milioane de lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Și parohia ortodoxă „Sfântul Nicolae de Vară” din localitatea Mahmudia va primi un ajutor din partea Consiliului Local în valoare de  45.729 de lei în vederea finalizării lucrărilor de investiție „desființare corp 5 și construire capelă mortuară în comuna Mahmudia și achiziționării unui capac frigorific funerar”.

Alocarea acestor bani se face din bugetul local al comunei Mahmudia, capitolul bugetar 67.02 ,,Cultură recreere și religie”, în limita prevederilor bugetare, până la sfârșitul anului 2022.

Nu în ultimul rând, consilierii locali ai comunei Mahmudia au aprobat finanțarea de la bugetul local cu suma de 90.473,93 lei cu TVA inclus, reprezentând categoriile de cheltuieli neeligibile, pentru implementarea „Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Mahmudia, Județul Tulcea” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top