Actualitate

Consiliul Local Cobadin a discutat actualizarea indicatorilor proiectului de reabilitare a străzilor din comună

Consilierii locali ai comunei Cobadin au aprobat indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare şi amenajare străzi în Comuna Cobadin, județul Constanţa”, faza finalizarea lucrărilor.

„Prin acest proiect s-a urmărit amenajarea şi reabilitarea unor străzi din localitățile Cobadin şi Viişoara, în lungime de 8,660 km, lățimea proiectată 4,00-5,50 m, lățime acostamente 0,50-0,75 m, rigole betonate, rigole carosabile, podețe acces auto şi pietonal, cu suprafața construită totală de 68.024,81 mp, conform documentației tehnice”, spun reprezentanții primăriei.

Valoarea totală a investiției este de 10.155.517,46 de lei, inclusiv TVA. De la bugetul local a fost alocată suma de 314.459,82 de lei, iar de la bugetul de stat: 9.841.057,64 lei.

Prețul contractului de execuție lucrări, încheiat cu SC AUTOPRIMA SERV SRL, s-a ajustat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări, respectiv prin respectarea prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, art.2, alin 6 şi 7, dar ;i conform prevederilor art. 4 alin 6 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publica/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Și în primăvara acestui an, consilierii locali ai comunei Cobadin au decis în ședință ordinară să aprobe modificarea HCL 1/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare şi amenajare străzi în Comuna Cobadin, jud. Constanţa”- faza execuţie lucrare, actualizați, precum și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program.

La acea vreme, valoarea totală a investiției era de 11.302.056 de lei (cu TVA inclus). Până la finalul anului 2020, valoarea totală decontată a fost de 2.845.597,58 lei cu TVA inclus, defalcată astfel: valoarea decontată de la bugetul local: 156.903,23 lei cu TVA inclus, valoarea decontată de la bugetul de stat: 2.688.694,35 lei cu TVA inclus.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top