Actualitate

Consilierii locali au aprobat valoarea totală a proiectului de eficientizare energetică a școlii din Sarichioi

Chemați în ședință de Consiliu Local în luna iunie, aleșii locali ai comunei Sarichioi, județul Tulcea, au adoptat câteva modificări referitoare la proiectul de eficientizare energetică a școlii din reședința de comună.

Proiectul „Eficientizare energetica ,schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școala și Școala numărul 1 Sarichioi” este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/619/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Consilierii locali au aprobat valoarea totală a proiectului „Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școală și Școala nr. 1 Sarichioi”,  în cuantum de 4.288.456,15 lei (inclusiv T.V.A), din care 1.014.694,63 lei (inclusiv T.V.A) cheltuieli neeligibile, conform Devizului General, respectiv anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

De asemenea, au aprobat contribuția proprie de la bugetul local de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de  65.475,23 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școală și Școala nr. 1 Sarichioi”.

Au aprobat și Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școală și Școala nr. 1 Sarichioi”, precum si documentele ce fundamentează costurile, expertiză tehnică, auditul energetic însoțit de certificatul de performanță energetică, studii de teren, plus certificatul de urbanism.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, necesare derulării lui în condiții optime, se vor asigura din Bugetul Primăriei Comunei Sarichioi.

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top