Fără categorie

Concluziile Presedintiei Portugheze adoptate la reuniunea Consiliului European de iarna

Reuniunea Consiliului European de iarna desfasurata in data de 14 decembrie la Bruxelles a marcat finalizarea presedintiei portugheze. Succesul acesteia s-a materializat in indeplinirea tuturor obiectivelor propuse in vederea consolidarii Uniunii Europene pentru a raspunde provocarilor actuale ale unei lumi in schimbare.

Semnarea Tratatului de la Lisabona, aprobarea infiintarii unui Grup de reflectie pentru viitorul UE, precum si adoptarea unei Declaratii cu privire la globalizare constituie amprenta presedintiei portugheze pentru agenda viitoare a Europei.


Textul concluziilor contine trei capitole privind evoluþiile inregistrate in Uniunea Europeana in domeniul libertatii, securitatii si justitiei si afacerilor interne, dezvoltarile in plan economic, social, energie si mediu si relaþii externe.
In domeniul justitiei si afacerilor interne, a fost salutata extinderea spaþiului Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele interne la 21 decembrie 2007 pentru noile …

Reuniunea Consiliului European de iarna desfasurata in data de 14 decembrie la Bruxelles a marcat finalizarea presedintiei portugheze. Succesul acesteia s-a materializat in indeplinirea tuturor obiectivelor propuse in vederea consolidarii Uniunii Europene pentru a raspunde provocarilor actuale ale unei lumi in schimbare.

Semnarea Tratatului de la Lisabona, aprobarea infiintarii unui Grup de reflectie pentru viitorul UE, precum si adoptarea unei Declaratii cu privire la globalizare constituie amprenta presedintiei portugheze pentru agenda viitoare a Europei.


Textul concluziilor contine trei capitole privind evoluþiile inregistrate in Uniunea Europeana in domeniul libertatii, securitatii si justitiei si afacerilor interne, dezvoltarile in plan economic, social, energie si mediu si relaþii externe.
In domeniul justitiei si afacerilor interne, a fost salutata extinderea spaþiului Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele interne la 21 decembrie 2007 pentru noile state membre (cu excepþia Ciprului), participante la proiectul SISone4ALL.


A fost evidentiata importanta continuarii dezvoltarii unei politici europene in domeniul migratiei complementara politicilor nationale in domeniu, luandu-se act de Comunicarea Comisiei cu privire la o politica comuna in domeniul imigratiei


A fost subliniat progresul inregistrat in implementarea Abordarii Globale in domeniul Migratiei. Un aspect important pentru Romania il reprezinta stabilirea preferintei comunitare in materie de forta de munca, precum si dezvoltarea de parteneriate de mobilitate cu state care nu sunt membre ale UE (precum parteneriatul pilot cu Republica Moldova), prin care se vor oferi cetatenilor din Rep. Moldova conditii pe piata fortei de munca echivalente cu cele ale oricarui alt stat membru


Intarirea cooperarii politienesti si judiciare intre statele membre a fost un alt punct de interes pentru reuniune Consiliul European, fiind subliniate in textul concluziilor imbunatatirea functionarii Eurojust si Europol precum si monitorizarea regulata a implementarii Planului de actiune in acest domeniu. Au fost salutate eforturile recente in domeniul aplicarii Strategiei UE impotriva terorismului.


In ceea ce priveste justitia, a fost salutat acordul politic obtinut asupra recunoasterii deciziilor judecatoresti in materie civila si comerciala in state membre (Directiva privind medierea in materie civila si comerciala si Regulamentul Roma I.


În ceea ce priveste aspectele economice si sociale, a fost salutata lansarea „Pachetului Lisabona”.
In domeniul cercetarii-dezvoltarii, a fost sustinuta necesitatea deschiderii Spatiului European de Cercetare, fiind salutat acordul asupra infiintarii Institutului European de Tehnologie si lansarea primelor Iniþiative Tehnologice Comune. De asemenea, în ceea ce priveste programului european de radio-navigaþie prin satelit Galileo, va saluta acordul obþinut de statele membre în ceea ce priveste finanþarea, achiziþiile publice si guvernarea acestuia.

A fost reafirmat rolul central al educaþiei si al formãrii profesionale în implementarea noului ciclu al Strategiei Lisabona, fiind andosatã Rezolutia privind Agenda Europeana a Culturii. Au fost salutate, de asemenea, progresele obtinute in domeniile pietei interne, al serviciilor de interes general, al turismului, al mediului de afaceri si in domeniul ameliorarii reglementarii.

 

In domeniul social, au fost andosate principiile comune privind flexisecuritatea. Ceea ce prezinta interes pentru Romania este faptul ca a fost subliniata importanta promovarii la nivelul Uniunii a unor politici de incluziune socialã care sa combine integrarea pe piata muncii cu servicii sociale accesibile si eficiente. In acest context, avand in vederea situatia rromilor pe teritoriul Uniunii Europene, Comisia Europeana va trebui sa examineze politicile si instrumentele existente si sa inainteze un raport de progrese cu privire la incluziunea rromilor in intreaga Uniune pana la sfarsitul lunii iunie 2008.


Cu privire la combaterea efectelor schimbarilor climatice, a fost reafirmata necesitatea demararii unei actiuni globale urgente in acest domeniu pentru stabilirea unui acord internaþional post-2012.
Un aspect de interes deosebit l-a reprezentat evidentierea Comunicarii Comisiei „O politica maritimã integrata pentru Uniunea Europeana” si a Planului de actiune aferent, Comisia fiind invitata sa prezinte initiative si propuneri concrete pentru implementarea planului de actiune. Prin aceasta, Marea Neagra devine parte a politicii maritime europene, desi are ca state riverane si state care nu sunt state membre ale UE.

In domeniul relatiilor externe, au fost adoptate Concluzii privind relatiile dintre UE si partenerii sai strategici (Brazilia, Rusia, China, India, ASEAN si Africa), Politica Europeana de Vecinatate, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, dialogul politic cu statele mediteraneene, consensul UE privind asistenta umanitara, Iran, .Birmania/ Myanmar, situatia din Liban si Congo, Kosovo.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top