Actualitate

Comuna Murighiol implementează un proiect de 23 de milioane de lei

Comuna Murighiol, județul Tulcea, este beneficiarul unui proiect cu finanțare europeană. „Creare infrastructură de agrement în zona turistică Murighiol”, este o investiție realizată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”.

Valoarea totală a proiectului este de 23.107.476,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.645.326,65 lei. Durata de implementare a proiectului este de 37 luni: respectiv de la data de 27 august 2020 până la data 31 iulie 2023.

Conform proiectului, obiectivul general constă în sprijinirea unei creșteri favorabile a ocupării forței de
muncă în zona de implementare, respectiv UAT Murighiol, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale; sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice; crearea infrastructurii de agrement turistic, inclusiv a utilităților aferente.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 1. Amenajare infrastructura de acostare canal de legătura la Dunăre : suprafața amenajată = 1020,00 mp.
  2. Amenajare infrastructura de acostare Lac Murighiol – amenajare mal: suprafața amenajată = 3775,00 mp – amenajare canal: suprafața amenajată = 7200,00 mp
  3. Amenajare platformă: – Suprafața construită = 1551,52 mp
  3. a) Spațiu administrativ: suprafața construită = 185,84 mp
  3. b) Amfiteatru: suprafața construită = 407,00 mp
  3. c) Teren de sport: suprafața construită = 684,00 mp
  3. h) Spații de recreere: suprafața construită totală = 243,00 mp – Spațiu de recreere tip 1 – 2×49,5,00 mp – Spațiu de recreere tip 2 – 2×50,00 mp – Spațiu de recreere tip 3 – 1×44,00 mp
  3. g) Turn de observație: suprafața construită = 31,68 mp Suprafața amenajată = 16243,48 3. d) Locuri de joacă: suprafața amenajată = 350,00 mp
  3. e) Centru de activități: suprafața amenajată = 100,00 mp
  3. f) Gradina senzorială: suprafața amenajată = 100,00 mp
  3. i) Alei pietonale și piste de bicicliști: suprafața amenajată totală = 5140,00 mp – Alei pietonale carosabile= 970,00 mp – Pistă de bicicliști = 970,00 mp – Alei de circulație pietonală = 3200,00 mp, Spații verzi: suprafața amenajată = 10455,08 mp, Spații pentru utilități: suprafața amenajată = 36,00 mp,Spații cu altă destinație: suprafața amenajată = 62,40 mp. În cadrul acestor suprafețe se vor realiza 12 pergole din lemn cu suprafața totală de 300,00 mp.

Actualitate

To Top