Actualitate

Comuna Carcaliu și-a stabilit Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2022

Strategia adoptată de Consiliul Local Carcaliu, județul Tulcea, ține cont de nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă, de valoarea estimată a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi, de capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate și de resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.

Strategia reprezintă totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar. Documentul poate fi consultat în integralitate pe site-ul Primăriei Carcaliu.

Etapele procesului de achiziție publică care vor fi parcurse în anul 2022:

  • Atribuirea unui contract de achiziţie publică/ acord cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape.
  • Primăria comunei Carcaliu, în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:
  • a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv de consultare a pieţei;
  • b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/ acordului cadru;
  • c) etapa post atribuire contract/acord cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului cadru;
  • Etapa de planificare/ pregătire a unui proces de achiziţie publică
  1. se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate;
  2. se încheie cu aprobarea de către ordonatorului principal de credite a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă;
  3. strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice, inițiată de primăria conumei Carcaliu, şi este obiect de evaluare a Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice, în condiţiile stabilite la art. 23 din H.G nr. 395/201

Primăria Carcaliu va derula toate procedurile de achiziţie numai prin sistemul electronic al achiziţiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai în condiţiile legii şi numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege. Prin excepţie de la regula online, procedurile de achiziţie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza în sistem offline.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top