Actualitate

Căminul Cultural din satul Lunca va fi modernizat

Proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a Căminului Cultural din localitatea Lunca (Ceamurlia de Jos) au intrat în linie dreaptă prin atribuirea contractului în urma procedurilor publice.

Astfel, derularea contractului se face în trei etape. În prima etapă sunt incluse serviciile de proiectare care constau în realizarea proiectului tehnic, conform prevederilor din HGR nr.907/2016 și cuprind un proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC), un proiect tehnic de execuție (inclusiv Detalii de execuție).

Concret, proiectul constă în:

 • Reabilitarea și modernizarea clădirii căminului cultural din satul Lunca
 • Executarea unei extinderi, direct legată de corpul principal cu grupuri sanitare (femei, bărbați, persoane cu dizabilități), oficiu curățenie, centrală termică și depozit de combustibil solid
 • Asigurarea relațiilor de accesibilitate cu spațiul public exterior
 • Dotarea cu echipamente multimedia, tehnologie și efecte de spectacol, instrumente muzicale, costume tradiționale, laptopuri etc (ce nu fac obiectul contractului);
 • Achiziția echipamentelor necesare unei bune funcționări a căminului cultural.

Suprafața desfășurată existentă a clădirii este de 307 mp, urmând ca suprafața desfășurată a cămin cultural modernizat să fie de 382,2 mp.

Tot în această etapă, prestatorul va întocmi și o documentație pentru avize, acorduri autorizații și Planul de sănătate și securitate a muncii. De asemenea, proiectantul va susține proiectul elaborat, în vederea avizării de către verificatorii tehnici atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități aferente construcțiilor (stabiliți de către proiectant prin PT elaborat și  contractați de către Autoritatea contractantă).

Etapa a doua presupune asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.

Ultima etapă constă în execuția lucrărilor pentru proiectul „de reabilitare și modernizare a Căminului Cultural din localitatea Lunca.

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 1,4 milioane de lei și suma se va împărți astfel:

 • Documentații pentru avize, acorduri, autorizații – 10.522,60 lei
 • Proiect tehnic de execuție (inclusiv Detalii de execuție) – 71.745,00 lei
 • Asistență tehnică din partea proiectantului – 7.174,50 lei
 • Construcții și instalații – 840.454,41 lei
 • Montaj utilaje – 47.830,00 lei
 • Utilaje și echipamente cu montaj – 432.981,08 lei
 • Organizare de șantier – 62.513,81 lei

Administrația locală menționează că valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), în procent de 4,51% din valoarea investiției de bază, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top