Fără categorie

Comisia Europeană a lansat Comunicarea „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020 – cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi dezvoltare teritorială”

Comisia Europeană a lansat, joi, 18 noiembrie, Comunicarea privind perspectivele Politicii Agricole Comune (PAC) după 2013,PAC în perspectiva anului 2020 – Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi dezvoltare teritorială„.

Comunicarea Comisiei (COM) propune trei opţiuni pentru continuarea reformei PAC, urmând ca, în urma discuţiilor pe marginea acestora, să prezinte o serie de propuneri legislative formale la jumătatea anului 2011.

Cele trei opţiuni propuse de COM pentru viitoarea orientare a PAC sunt: ajustarea treptată a celor mai presante deficienţe ale PAC; transformarea PAC într‑o politică mai ecologică, mai echitabilă, mai eficientă; renunţarea treptată la plăţile directe şi la măsurile de piaţă şi concentrarea pe obiectivele referitoare la protejarea mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

Pentru toate cele trei opţiuni, Comisia recomandă menţinerea sistemului actual format din doi piloni: un prim pilon, care cu…

Comisia Europeană a lansat, joi, 18 noiembrie, Comunicarea privind perspectivele Politicii Agricole Comune (PAC) după 2013,PAC în perspectiva anului 2020 – Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi dezvoltare teritorială„.

Comunicarea Comisiei (COM) propune trei opţiuni pentru continuarea reformei PAC, urmând ca, în urma discuţiilor pe marginea acestora, să prezinte o serie de propuneri legislative formale la jumătatea anului 2011.

Cele trei opţiuni propuse de COM pentru viitoarea orientare a PAC sunt: ajustarea treptată a celor mai presante deficienţe ale PAC; transformarea PAC într‑o politică mai ecologică, mai echitabilă, mai eficientă; renunţarea treptată la plăţile directe şi la măsurile de piaţă şi concentrarea pe obiectivele referitoare la protejarea mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

Pentru toate cele trei opţiuni, Comisia recomandă menţinerea sistemului actual format din doi piloni: un prim pilon, care cuprinde plăţi directe şi măsuri de piaţă, în cazul căruia normele sunt definite clar la nivelul UE, şi un al doilea pilon, care cuprinde măsuri de dezvoltare rurală multianuale.

Comunicarea propune totodată ca viitorul sistem de plăţi directe să nu mai utilizeze perioadele istorice de referinţă, ci să se bazeze pe criterii obiective. COM invocă importanţa redistribuirii, reproiectării şi orientării mai exacte a sprijinului acordat fermierilor, pe baza unor criterii obiective şi echitabile (economice sau de mediu), şi care să fie uşor de înţeles de către contribuabili.

Una din variantele propuse de Comisie este acordarea unei plăţi de bază pentru susţinerea venitului fermierilor, care ar putea fi uniformă la nivel de regiune, neconstituind o rată fixă la nivel european, suplimentată de o plată de mediu anuală, care ar urma să fie acordată pentru acţiuni care depăşesc normele obligatorii referitoare la eco-condiţionalitate, precum şi de o plată pentru compensarea condiţiilor naturale defavorabile specifice. Acestea ar urma să completeze sumele plătite prin intermediul măsurilor de dezvoltare rurală.

Un element de interes pentru România din Comunicarea Comisiei este propunerea de introducere a unei scheme simplificate de sprijin pentru susţinerea fermelor mici, menită să le sporească competitivitatea, contribuind astfel la vitalitatea zonelor rurale. Comisia recunoaşte că birocraţia îngreunează în prezent accesul fermelor mici la fonduri europene, deşi ele joacă un rol important în dinamica economică a zonelor rurale.

COM precizează că, în privinţa măsurilor de piaţă, pe lângă intervenţia publică şi susţinerea depozitelor private, ar putea fi puse în aplicare unele măsuri de raţionalizare şi simplificare, care să vizeze cu precădere îmbunătăţirea funcţionării lanţului alimentar.

În ceea ce priveşte componenta de dezvoltare rurală a viitoarei Politici Agricole Comune, COM acordă atenţie integrării orizontale a considerentelor de mediu, de combatere a schimbărilor climatice şi de inovare în programele finanţate pe acest pilon. COM propune de asemenea un element nou pentru viitoarea politică de dezvoltare rurală – un set de instrumente pentru gestionarea riscurilor, care să răspundă mai eficient incertitudinilor legate de veniturile fermierilor şi volatilitatea pieţei. Statele membre ar urma să dispună de diverse opţiuni de gestionare a riscurilor legate de producţie şi de venituri, care pot varia de la un nou instrument de stabilizare a veniturilor compatibil cu dreptul OMC până la stimularea recursului la instrumentele de asigurare şi la fondurile mutuale.

Scopul reformei PAC este acela ca sectorul agricol european să devină mai dinamic, competitiv şi eficient în contribuţia sa la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 privind asigurarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile incluziunii.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top