Actualitate

Cadastru gratuit pentru toți locuitorii comunei Cerna. Apelul primarului

Petre Șopu, primarul comunei tulcene Cerna, îi anunță pe toți locuitorii comunei că pot beneficia de cadastru gratuit. Edilul subliniază că beneficiarii sunt inclusiv cei care locuiesc în satele aparținătoare Traian, Mircea Vodă şi General Praporgescu.

„Începând cu data de 17.08.2021 (17.08.2021 – 17.09.2021), invităm toţi cetățenii care au proprietăți in intravilanul sau extravilanul comunei, să colaboreze cu specialiștii care efectuează măsurători, să permită accesul pe proprietate pentru măsurători şi să aducă/pună la dispoziție actele de proprietate:

  • certificat moștenitor – în copie legalizată;
  • testament – în copie legalizată;
  • contract de vânzare – cumpărare – în copie legalizată;
  • sentință civilă definitivă + raportul de expertiză tehnică (legalizată de instanța judecătorească);
  • donație – în copie legalizată;
  • partaj voluntar – în copie legalizată;
  • titlu de proprietate – copie legalizată
  • copie BI/CI proprietari.”

Cadastrul și cartea funciară formează împreună un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, pentru toate imobilele de pe întregul teritoriu al ţării.

Cadastrul ca parte a sistemului integrat, realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele

Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. 

Comuna Cerna este situata in partea de vest a județului Tulcea, învecinându-se la N cu Comuna Greci, la E  cu Comuna Hamcearca și Comuna Horia, la S cu Comuna Dorobanțu și la V cu Comuna Peceneaga și Comuna Turcoaia.

Actualitate

To Top