Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova1 în ianuarie-septembrie 2011

Biroul Naţional de Statistică informează, că  în ianuarie-septembrie 2011 preţurile medii de vînzare  a  produselor  agricole  de  către  întreprinderile  agricole1  s-au  majorat cu 19,9%  faţă de ianuarie-septembrie 2010. Considerabil s-au  majorat preţurile la produsele vegetale (cu 28,7%), iar la produsele animaliere au marcat o descreştere moderată (de 0,8%).

O creştere considerabilă a preţurilor сomparativ cu perioada respectivă a anului precedent a fost înregistrată la culturile cerealiere şi leguminoase – cu 37,0% (în special la porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu  42,4%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 32,8%),  cartofi – cu 35,9%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 19,3%, fructe şi pomuşoare – cu 18,9%, legume – cu 7,3%.

S-au majorat preţurile  de  vînzare  a vitelor şi păsărilor în masă vie: bovinelor – cu 35,3%, ovinelor …

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova1 în ianuarie-septembrie 2011

Biroul Naţional de Statistică informează, că  în ianuarie-septembrie 2011 preţurile medii de vînzare  a  produselor  agricole  de  către  întreprinderile  agricole1  s-au  majorat cu 19,9%  faţă de ianuarie-septembrie 2010. Considerabil s-au  majorat preţurile la produsele vegetale (cu 28,7%), iar la produsele animaliere au marcat o descreştere moderată (de 0,8%).

O creştere considerabilă a preţurilor сomparativ cu perioada respectivă a anului precedent a fost înregistrată la culturile cerealiere şi leguminoase – cu 37,0% (în special la porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu  42,4%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 32,8%),  cartofi – cu 35,9%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 19,3%, fructe şi pomuşoare – cu 18,9%, legume – cu 7,3%.

S-au majorat preţurile  de  vînzare  a vitelor şi păsărilor în masă vie: bovinelor – cu 35,3%, ovinelor şi caprinelor – cu 18,8%, păsărilor – cu 8,7%. Preţurile de vînzare a porcinelor s-au micşorat  cu 20,8%.

Preţurile de vînzare a laptelui şi ouălor alimentare au crescut, respectiv, cu 15,2%   şi  cu 14,2%. 

Evoluţia indicilor  preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricoleîn ianuarie-septembrie  faţă de  aceeaşi perioadă a anului precedent,  se prezintă astfel (în %):

2007

2008

2009

2010

2011

Total produse agricole

138,4

104,0

68,7

132,4

119,9

            din care:

   produse vegetale

149,7

94,3

62,0

154,6

128,7

   produse animaliere

110,9

140,3

88,0

100,6

99,2

Notă:

1 „preţurile producătorului producţiei agricole” – date prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender);  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top