Fără categorie

Ajutoarele de stat: Comisia consultă părțile interesate cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat la serviciile de interes economic general

Comisia Europeană a lansat, în data de 10 iunie, o consultare publică cu privire la aplicarea pachetului pe care l-a adoptat în 2005 referitor la serviciile de interes economic general (SIEG). Pachetul oferă îndrumări cu privire la condițiile în care finanțarea acordată de stat pentru SIEG este compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat. Pachetul a fost adoptat în iulie 2005 în urma hotărârii de referință pronunțată în cauza Altmark de Curtea Europeană de Justiție.

„Serviciile publice joacă un rol-cheie în modelul european de societate. Este evident că anumite domenii de activitate nu pot fi lăsate doar în seama forțelor pieței, iar statele membre dispun de o mare libertate de a decide ce servicii trebuie considerate drept servicii de interes general. Totuși, în contextul pieței unice a UE, trebuie să ne asigurăm că prestarea acestor servicii se face în cadrul normelor stabilite prin tratat, pentru a evita denaturările concurenței. Acest lucru este cu atât mai i…

Comisia Europeană a lansat, în data de 10 iunie, o consultare publică cu privire la aplicarea pachetului pe care l-a adoptat în 2005 referitor la serviciile de interes economic general (SIEG). Pachetul oferă îndrumări cu privire la condițiile în care finanțarea acordată de stat pentru SIEG este compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat. Pachetul a fost adoptat în iulie 2005 în urma hotărârii de referință pronunțată în cauza Altmark de Curtea Europeană de Justiție.

„Serviciile publice joacă un rol-cheie în modelul european de societate. Este evident că anumite domenii de activitate nu pot fi lăsate doar în seama forțelor pieței, iar statele membre dispun de o mare libertate de a decide ce servicii trebuie considerate drept servicii de interes general. Totuși, în contextul pieței unice a UE, trebuie să ne asigurăm că prestarea acestor servicii se face în cadrul normelor stabilite prin tratat, pentru a evita denaturările concurenței. Acest lucru este cu atât mai important într-o perioadă precum cea actuală, când consolidarea bugetară reprezintă o condiție esențială pentru depășirea crizei, stimularea creșterii economice și îmbunătățirea coeziunii sociale” a spus vicepreședintele Comisiei și comisarul pentru concurență Joaquín Almunia, adăugând: „Comisia va efectua o evaluare flexibilă pentru a identifica într-un mod cât mai concret beneficiile generate de pachetul 2005, dar și dificultățile cu care s-au confruntat statele membre și părțile interesate atunci când au utilizat acest pachet.”

Comisia Europeană a lansat, la 10 iunie, o consultare publică prin care urmărește să evalueze aplicarea pachetului SIEG din 2005. Pachetul este destinat să clarifice în ce condiții finanțarea acordată de către stat pentru SIEG poate fi considerată ajutor de stat compatibil.

Politica în domeniul concurenței nu se aplică tuturor serviciilor de interes general, ci doar acelora care sunt de natură economică, adică serviciilor de interes economic general. Legislația UE defineşte activitatea economică drept o activitate care constă din furnizarea de bunuri şi/sau servicii pe o piaţă dată, de exemplu în domeniul radiodifuziunii, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.

În hotărârea pronunţată în cauza Altmark1, Curtea Europeană de Justiţie a statuat că o compensaţie acordată pentru SIEG constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din Tratat, fiind aşadar supusă controlului Comisiei, cu excepţia cazurilor în care sunt întrunite patru condiţii cumulative:

  • beneficiarul trebuie să fie însărcinat cu o misiune clar definită privind prestarea unui serviciu public;
  • parametrii pentru calcularea plăților compensatorii trebuie stabiliți în avans și într-un mod obiectiv și transparent;
  • compensaţia nu trebuie să depăşească costurile aferente prestării serviciului public, din care se deduc veniturile obţinute din prestarea serviciului (cu toate acestea compensaţia poate include un profit rezonabil);
  • beneficiarul este selectat prin licitaţie publică sau compensaţia este calculată pe baza costurilor unei întreprinderi bine gestionate, care este echipată cu mijloace corespunzătoare pentru a presta serviciul public.

 

În urma hotărârii Altmark, Comisia a adoptat în iulie 2005 „Pachetul SIEG”, care cuprinde:

– o decizie a Comisiei [bazată pe articolul 106 alineatul (3) din Tratatul UE] care precizează condițiile în care compensația acordată întreprinderilor pentru prestarea de servicii publice este compatibilă cu normele privind ajutoarele de stat și nu trebuie să fie notificată în avans Comisiei. Decizia se aplică spitalelor și locuințelor sociale indiferent de sumă, precum și altor sectoare în care compensația nu depășește 30 de milioane EUR pe an, dacă cifra de afaceri anuală a beneficiarului nu depășește 100 de milioane EUR. Transportul aerian și maritim către insule din teritoriul UE, precum și aeroporturile și porturile în cazul cărora numărul de pasageri se situează sub anumite praguri specifice3 fac de asemenea obiectul deciziei;

– un cadru care precizează condițiile în care compensația care nu face obiectul deciziei poate fi considerată totuși drept compatibilă cu normele privind ajutoarele de stat după ce a fost notificată Comisiei și examinată de aceasta. Compensația care depășește costurile serviciului public sau este utilizată de către întreprinderi pe alte piețe deschise concurenței nu se justifică și este incompatibilă cu normele privind ajutoarele de stat din tratat.

Atât decizia, cât și cadrul prevăd elaborarea unui raport de evaluare de către Comisie, bazat pe informațiile de care dispune aceasta cu privire la funcționarea pachetului, precum și pe rezultatele consultărilor ample întreprinse de Comisie în special pe baza datelor furnizate de statele membre în rapoartele lor privind punerea în aplicare a deciziei.

Comisia a publicat astăzi rapoartele primite de la statele membre privind aplicarea normelor, precum și un chestionar destinat furnizorilor de servicii publice, utilizatorilor serviciilor publice, cetățenilor și altor părți interesate. Rezultatele acestei consultări publice vor servi ca bază pentru evaluarea pachetului 2005 și pentru propunerea unor eventuale îmbunătățiri.

Consultarea este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top