Actualitate

A fost stabilit numărul și cuantumul burselor școlare în comuna Grădina

Consilierii locali au discutat în recenta ședință de Consiliu Local referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind numărul și cuantumul burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020/2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Grădina, județul Constanța.

Proiectul de HCL a fost inițiat de primarul Gabriela Iacobici, având la bază și raportul de specialitate întocmit de domnul Rîpă Nicuşor-Ionuţ, inspector  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădina.

Proiectul a primit avizul Comisiei numărul 3 de specialitate pe domenii de activitate pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, a Consiliului local al comunei Grădina.

Astfel, consilierii locali au aprobat numărul total al burselor ce se acordă elevilor Școlii Gimnaziale nr.1 Grădina, județul Constanța, în semestrul II al anului școlar 2020/2021, structurat în funcție de tipul bursei, astfel:

  1. a) burse de merit – 36
  2. b) burse de ajutor social – 7

A fost aprobat și cuantumul burselor amintite anterior:

  1. a) burse de merit 100 lei/elev/lună
  2. b) burse de ajutor social- 100 lei/elev/lună

Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 și ale Ordinului nr.5576/2011, întreaga răspundere revenind unității de învățământ, care stabilește anual în consiliile de administrație criteriile specifice de acordare a acestor burse, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activității școlare”, se arată în Hotărârea Consiliului Local.

Bursele de merit se acordă pe perioada cursurilor școlare, iar bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare. Acordarea burselor aprobate în această hotărâre se face începând cu data de 1 iunie 2021.

Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Grădina, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Grădina, Instituției Prefectului – Județul Constanța, Compartimentului Buget-Finanțe – Contabilitate – Salarizare – Resurse Umane – Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădina, Școlii Gimnaziale nr.1 Grădina, în vederea ducerii la îndeplinire, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local Grădina, postare pe pagina de internet a primăriei și se publică în Monitorul Oficial Local”, se mai arată în Hotărâre.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top