Opinii

Rețeaua de canalizare menajeră a comunei Tuzla se va extinde

Rețeaua de canalizare menajeră a comunei constănțene Tuzla se va extinde în perioada următoare, în acest sens administrația locală a depus toate documentele pentru obținerea avizelor de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța.
Proiectul ce se va implementa în Tuzla are o valoare estimată de 13.245.211 lei, din care investiția Primăriei va fi de 435.401. Perioada de execuție propusă pentru efectuarea lucrărilor este de 12 luni.

Rețelele de canalizare propuse prin prezentul proiect sunt amplasate în localitatea Tuzla, pe drumurile comunale locale, terenuri domeniu public, aflate în administrarea primăriei. Rețelele de canalizare vor fi pozate pe străzile localității în conformitate cu planurile de situație, pe terenuri aflate in proprietatea și administrarea Primăriei Tuzla.
Pentru buna funcționare a obiectivului, rețeaua de canalizare menajeră a fost proiectată astfel încât transportul apei uzate să se facă gravitațional, mai puțin pe strada 12 la intersecție cu strada Televiziunii, pe strada Farului la intersecție cu strada Costinești și pe strada Aviatorilor în apropiere de strada Cerealelor (lângă vechiul stadion) unde vor fi 3 stații de pompare: 1 tip cheson (SPA U1 de la intersecție cu străzile Costinești și Farului) și 2 stații de pompare ape uzate menajere pentru transportul apei uzate datorită configurației terenului. Aceste stații vor fi legate la rețeaua electrică din zonă.
„Mărimea gradului de dezvoltare a localității impune extinderea rețelei de canalizare menajeră pentru a se asigura evacuarea controlată a apelor uzate menajere și a se asigura racordarea tuturor consumatorilor de apa potabilă”, spun reprezentanții administrației locale.
Prin asigurarea infrastructurilor minimale, se sprijină, de asemenea, activitățile comerciale incipiente, dezvoltarea micilor exploatații agricole ecologice, ateliere de prelucrare superioară a produselor agricole proprii, precum și ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor igienico -sanitare ale locuitorilor și activităților productive desfășurate. De asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investiție duce la ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de poluare.
Realizarea extinderii rețelei de canalizare menajeră va veni în sprijinul a 6.816 locuitori ai comunei.
Din punct de vedere tehnologic, lucrările prevăzute în prezentul proiect au ca scop colectarea integrală a apelor uzate menajere din comuna Tuzla, transportul și tratarea acestora în stația de epurare Eforie Sud care aparține RAJA Constanța.
„Sistemul de canalizare este prevăzut în sistem divizor. Canalizarea proiectată este de tip menajer, apele meteorice fiind preluate în continuare prin șanțuri și rigole stradale și conduse spre văile de pe teritoriul comunei, respectiv în emisarii naturali din zonă”, se arată în documentația depusă la APM.
Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei rețele de canalizare independentă alcătuită din tuburi din PVC-KG (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2) SDR 34, SN 8 cu diametrul de 250 mm respectiv de 400mm. Transportul apei uzate menajere de la stațiile de pompare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, SDR26, PN6, de 75 mm respectiv de 90mm, montate sub adâncimea de îngheț de 0,80 m. Adâncimea de pozare a colectoarelor realizate variază în funcție de panta colectorului dată astfel încât să îndeplinească viteza de autocurățire de 0,7 m/s. Lungimea totala a conductelor cu curgere gravitațională, proiectată, din comuna Tuzla, însumează 10.650 m, incizând și lungimea subtraversărilor. Lungimea totală a conductelor de refulare proiectate, pentru transportul apei uzate menajere din SPAU-ri către cămine este de 2.232 m.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top