Actualitate

Programul anual de achiziții al comunei Carcaliu a fost adoptat

Proiectul privind programul național al achizițiilor publice pentru anul 2021 al comunei Carcaliu a fost adoptat de către consilierii locali.

Programul, cuprinzând obiectul contractului, codul vocabularului comun al achizițiilor publice, valoarea estimată a lucrărilor, a serviciilor, şi a livrărilor de produse (fără T.V.A.), procedura de achiziţie publică care urmează să fie aplicată, data estimată pentru începerea procedurii, data estimată pentru finalizarea procedurii şi persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv, au fost cuprinse într-o Hotărâre de Consiliu Local al comunei.

„Orice modificare ulterioară a acestui Program care se referă la includerea unor achiziţii noi se va face cu aprobarea consiliului local şi numai după depistarea surselor de finanţare”, se arată în HCL.

Obiectivele de investiţii cuprinse în Programul de achiziţii publice se vor realiza cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică sau acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul de achiziții al comunei Carcaliu:

  • Înființare teren multifuncțional de sport – 325.000 de lei
  • Modernizare drumuri de interes local în comuna Carcaliu, jud. Tulcea – 4.784.000 de lei
  • Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014-2020 – 20.000 de lei
  • Extinderea rețelei de canalizare – 1.373.000 de lei
  • Reabilitare și extindere sediu primărie – 120.000 de lei
  • Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale, accese la proprietăți și dispozitive de scurgere a apelor – 612.000 de lei
  • Programe informatice – 40.000 de lei
  • Amenajament pastoral – 19.000 de lei

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top