Actualitate

Primăria Mircea Vodă își propune dezvoltarea serviciilor de asistență socială

Consilierii locali ai comunei Mircea Vodă, județul Constanța, au adoptat Planul de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei, pe anul 2022.

Astfel, la inițiativa primarului George Ionașcu, Planul de acțiune cuprinde obiective precum îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor sociale la nivel local; orientarea serviciilor oferite de personalul cu atribuții de asistență socială spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile și incluziunea socială a acesteia; tratamentul corect și echitabil al tuturor copiilor; dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; dezvoltarea parteneriatelor; dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; combaterea riscului de excluziune socială și altele.

Cei vizați de acest Plan de acțiune sunt copiii din familiile aflate în situații de risc, fără venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor social, de alocație pentru susținerea familiei, copiii aflați în situație de abandon școlar, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, ai căror părinți sunt în procedură de divorț, delicvenții juvenili și alții.

De asemenea, vulnerabile sunt și persoanele adulte fără adăpost, persoanele fără venituri sau cu venituri foarte mici, persoanele fără acte de identitate, persoanele sau familiile fără locuință sau cu condiții precare de locuit etc.

„La întocmirea Planului s-a ținut cont de scopul Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului și anume, prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituția urmărește realizarea scopului prin acordarea de beneficii și servicii sociale”, se arată în document.

La sfârșitul anului 2021 se aflau, la nivelul UAT Mircea Vodă, 73 de dosare privind un număr de 180 de persoane. Reprezentanții primăriei se așteaptă ca acest număr să crească pe parcursul anului 2022.

Pentru anul 2022, Primăria Mircea Vodă, prin Compartimentul de Asistență socială, își propune următoarele obiective:

  • Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială
  • Eficientizarea activității prin acordarea prestaților sociale
  • Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de asistență socială
  • Îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale
  • Promovarea activităților de asistență socială
  • Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top