Actualitate

Primăria Mahmudia, proiect privind îmbunătățirea proceselor în cadrul administrației locale

Consiliul local al comunei Mahmudia a aprobat proiectul „Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia”, depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020: fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Aleșii locali au aprobat valoarea totală a acestui proiect, în cuantum de 2.546.471,45 lei (inclusiv TVA) .

„Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT comuna Mahmudia în cuantum de 50.929,43 lei, reprezentând un procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ce va constitui cofinanțarea proiectului”, se specifică în HCL.

Obiectivele specifice ale unui astfel de proiect constau în elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Locală (un instrument de planificare a investițiilor locale), în simplificarea procedurilor la nivel local prin digitalizarea documentelor și implementarea unei soluții informatice pentru administrarea acesteia, în îmbunătățirea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul Primăriei Mahmudia în domeniul managementului strategic și în utilizarea și administrarea soluției informatice dezvoltate prin proiect.

Activitățile care vor fi finanțare în cadrul acestui apel de proiecte constau în digitalizarea/Retro-digitalizarea documentelor din arhivă și crearea unei arhive de copii digitale, contribuind la rezultatul R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; abilități și cunoștințe ale personalului îmbunătățite – formarea personalului în domeniul managementului strategic (ex. prognoză, politici publice, RIA – evaluarea impactului reglementărilor, statistică), contribuind la rezultatul R5 POCA: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top