Actualitate

Primăria comunei Pantelimon vrea să modernizeze iluminatul public cu bani de la AFM

Administrației Fondului de Mediu (AFM) pune la dispoziția comunelor până la un milion de lei pentru îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

În acest sens, Consiliul Local al comunei Pantelimon, județul Constanța, a aprobat contractarea finanțării și participarea UAT Pantelimon în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetic a infrastructurii de iluminat public, desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cu propunerea de proiect „Eficientizarea sistemului de iluminat public din comună Pantelimon, județul Constanța”, având o valoare totală de 991.592,52 lei, inclusiv TVA.

De asemenea, consilierii locali au aprobat și susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 26.371,25 lei, inclusiv TVA.

„UAT Comuna Pantelimon se angajează să întocmească documentațiile de achiziții publice, să organizeze și să deruleze procedurile de achiziții publice și să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice”, se arată în hotărârea adoptată.

Consiliul Local a aprobat și Devizul General al Proiectului și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI+PT) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Pantelimon, județul Constanța”.

Primarul comunei Pantelimon, Costel Armășescu, a fost mandatat să semneze cererea de finanțare a proiectului, precum și toate documentele aferente.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top