Actualitate

Primăria Comana va implementa și dezvolta Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)

În luna mai, primarul comunei Comana Ion Adam a convocat în ședință ordinară consilierii locali cărora le-a cerut să aprobe proiectul privind achiziționarea de servicii de consultanță privind implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) la nivelul Primăriei comunei Comana.

Controlul Intern Managerial constituie ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul unei entități publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

  • atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace;
  • respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului;
  • protejarea bunurilor și a informațiilor;
  • prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;
  • calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management;

Controlul intern managerial este un proces dinamic care se adaptează permanent la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii şi personalului de la toate nivelurile organizației, pentru a identifica și aborda riscurile şi pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entității precum şi obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern managerial satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea şi actualizarea continuă a implementării acestora.

Controlul intern managerial este reglementat de O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial la entitățile publice, implementarea acestuia fiind o cerință normativă imperativă în vederea adoptării unui nou tip de management în entitățile publice și întărirea responsabilității manageriale.

În aceeași ședință a Consiliului Local Comana, pe ordinea de zi s-au aflat și alte subiecte precum aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Acțiune Locală Constanța Sud; aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării prin licitație publică, a unor terenuri, aparținând domeniului privat al comunei Comana; aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Comana, județul Constanța; aprobarea execuției bugetului de Venituri si cheltuieli al comunei Comana aferenta trimestrului I, an 2023; modificarea art. 6 din anexa nr.8 la HCL nr. 79/20.12.2022, privind taxele percepute pentru atribuirea locurilor de veci.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top