Actualitate

Primăria Cernavodă – Anunț de interes public

Primăria Cernavodă vă aduce la cunoștință că, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Banca Mondială, implementează proiectul „ Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și sigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”. În acest sens, se dorește extinderea rețele de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța.
Persoanele care doresc să urmeze cursurile de calificare profesională pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist se pot adresa de luni până joi- orele 8.00-16.30 și vineri orele 8.00- 14.00 la sediul Serviciului Management de Caz pentru Copil – Biroul Alternative de tip Familial din Constanța, str. Ciprian Porumbescu, nr. 2, județul Constanța sau la nr. de telefon 0241/488650.
Condițiile necesare pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist prevăzute de legislația actuală sunt :
 Solicitanții să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;
     – Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți
personali și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
     – Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de  asistenți maternali profesioniști;
     – Solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței
demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
     – Solicitanții trebuie să prezinte disponibilitatea  pentru a primi în plasament cel puțin doi copii;
     – Solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei
de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice 
efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Constanța. Evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
      – Solicitanții să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.

Actualitate

To Top