Actualitate

Primăria Cerna acordă finanțări nerambursabile pentru activități de interes local

Primăria comunei Cerna, județul Tulcea, a lansat în luna iunie anunțul de participare la programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul local al comunei Cerna pentru activități non-profit de interes local, sesiunea de selecție 2022.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local sunt: cultură și educație civică (28.000 de lei) și social, tineret și sport (35.000 de lei).

Propunerile se pot trimit pe adresa Primăriei Cerna, Compartimentul de Relații cu Publicul, strada Școlii numărul 2.

Data limită pentru depunerea proiectelor este 1 iulie 2022, ora 14.00.

Astfel de finanțări au ca obiective stabilite:

 • creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural;
 • formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
 • sprijinirea tinerelor talente;
 • organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative;
 • promovarea cooperării culturale la nivel local;
 • păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale;
 • menţinerea caracterului multicultural specific oraşului Târgu Frumos;
 • dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;
 • promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi internaţional;
 • creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare;
 • creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice;
 • creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale.

Acordarea de către o unitate administrativ-teritorială de fonduri de la bugetul local pentru finanțarea unor proiecte depuse de diferite organizații nonprofit este prevăzută de Legea nr. 350/2005 – privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (publicată în Monitorul Oficial, partea I nr.1128/14.12.2005), cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top