Actualitate

Primăria Ceamurlia de Jos intenționează să acceseze fonduri pentru eficientizarea iluminatului public

Administrația locală a comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, continuă politicile de eficientizare energetică, de reducere a cheltuielilor cu consumul de energie.

În acest sens, consilierii locali, la inițiativa primarului Dumitru Stan, au adoptat o hotărâre privind participarea comunei Ceamurlia de Jos la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Eficientizarea si modernizarea iluminatului public.

Vă reamintim că în această vară, Consiliul Local a adoptat și un proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnice pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Sediu Primărie și Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos”.

Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public are ca scop îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficiență energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Obiectul programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

Prin acest program se urmărește reducerea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWH/an) și scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2).

Finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Administrației Fondului de Mediu (AFM) pune la dispoziția comunelor până la un milion de lei pentru îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top