Actualitate

Peste 3 kilometri de rețea de canalizare se vor realiza în Sarichioi și Zebil

Așa cum anunțam și numărul trecut, comuna tulceană Sarichioi implementează un amplu proiect de construire și modernizare a rețelei de canalizare a apei menajere în localitățile Sarichioi și Zebil. Proiectul are o valoare totală de 10.807.822,06 lei fără TVA.

Pentru locuitorii satului Zebil reprezintă o premieră faptul că gospodăriile lor vor fi racordate la un sistem centralizat de canalizare.

Din punct de vedere tehnic, rețeaua de canalizare proiectată este de tip separativ și se va poza pe străzile din comuna Sarichioi, de-a lungul drumurilor județene DJ222 și DJ229 în afara zonei de siguranță a drumului, respectiv pe trama străzilor din comuna respectivă.

Lungimea canalelor colectoare din comuna Sarichioi este de 30.173 ml conductă gravitațională din PVC SN4, din care : 15.436 ml propuși pe localitatea Sarichioi și 14.737 ml propuși pentru localitatea Zebil.

În lungul colectoarelor menajere sunt dispuse un număr de 789 cămine de vizitare, din care, 370 cămine de vizitare amplasate de-a lungul colectoarelor propuse din localitatea Sarichiroi și 419 cămine de vizitare amplasate pe colectoarele propuse din localitatea Zebil ”, se arată în documentația tehnică a proiectului.

Apa uzată menajera este transportată gravitațional prin colectoare menajere și cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton, datorită diferențelor de altitudine între diferite puncte ale rețelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitațional s-au prevăzut un număr de 11 stații de pompare ape uzate din care 10 stații propuse noi și o stație existență reechipată. Stațiile vor prelua apele uzate gravitațional și o vor transportă sub presiune prin intermediul conductelor de refulare în cămine de vizitare existente/proiectate.

Lungimea conductelor de refulare aferente stațiilor de pompare propuse va fi de 11.095 ml fiind realizate din conducte PEHD PE100 PN10 cu diametrele De50, 63, 75, 90 și 125 mm.

Pe traseul conductelor de refulare menajeră s-au proiectat 23 cămine din beton prevăzute cu instalații de vane de izolare și instalații de golire sau aerisire. Căminele aferente rețelei de refulare menajeră sunt construcții prefabricate din beton având dimensiunile constructive Ø 1200mm.

Pe traseul colectoarelor menajere s-au propus realizarea a 400 de racorduri. Căminul de racord se va realiza din polipropilenă Ø 400mm și vor avea adâncimi constructive cuprinse între 1,0-2,0 m ținând cont de adâncimea colectoarelor principale și secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PVC SN4 Dn160mm în lungime totală de 2800 ml. Amplasarea căminelor de racord se va face la limita proprietăților, în domeniul public al comunei Sarichioi.

Epurarea apelor menajere generate de tronsoanele de canalizare propuse în cadrul localităților Sarichioi și Zebil, se vor realiza în stația de epurare existentă din localitatea Sarichioi.

Construirea și modernizarea rețelei de canalizare în localitățile Sarichioi și Zebil, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigură condiții de sănătate, protecția mediului, și, în general, condiții optime de trăi, constituind totodată premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive”, se mai arată în documentația tehnică.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top