Actualitate

Orașul Negru Vodă va avea un centru multifuncțional de tineret!

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Negru Vodă, jud. Constanța, a semnat în data de 10.06.2022, contractul având ca obiect servicii de proiectare faza proiect tehnic de execuție, caiete de sarcini, detalii de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, proiectul „As-built”, asistența tehnică din partea proiectantului pe timpul execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Construire centru multifuncțional de tineret în oraș Negru Vodă”, cod SMIS 126275.

Obiectivul de investiții face parte din proiectul Îmbunătățirea infrastructurii cultural-recreative și a spațiilor publice urbane pentru populația Orașului Negru Vodă, cod SMIS 126275, finanțat prin: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, prioritatea de investiții 9B: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, obiectiv specific : Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Revitalizarea fizică a infrastructurii de bază, propusă prin investiția „Construire centru multifuncțional de tineret în Oras Negru Vodă” , va avea impact pozitiv asupra calității vieții, aducând cu sine un aer proaspăt în zona de realizare a investiției, respectiv Șoseaua Mangaliei, nr. 35, zona marginalizată a orașului Negru Vodă.

Revitalizarea socială este dată de oferirea posibilității de petrecere a unui timp liber de calitate pentru locuitorii orașului Negru Vodă și nu numai, ținând cont de importanța orașului pentru zonele rurale adiacente.

Sportul reprezintă o modalitate eficientă de reducere a vulnerabilităților a unor categorii de persoane precum copiii și tinerii sau persoanele cu dizabilități, contribuind dincolo de îmbunătățirea stării de sănătate și la integrarea socială, legând prietenii, dezvoltându-și abilitățile de a lucra și colabora în echipa, învățând să își respecte coechipierii/colegii dar și adversarii. Aceste considerente sunt valabile și pentru cercurile artistice ce se vor derula în cadrul centrului multifuncțional.

În plus, în cadrul centrului multifuncțional se va amenaja corespunzător un cabinet multifuncțional de consiliere, necesar pentru a asigura o bază psihologică și suport emoțional pentru depășirea situațiilor de dificultate prin care trece orice persoană aparținând unui grup vulnerabil.

Structura centrului multifuncțional va fi următoarea:

Corp C1 – este destinat activităților educaționale și administrative, având regim de înălțime P + 1E (sală multifunctională, cabină proiecție, cabine artiști, cabinet multifuncțional de consiliere, sală de muzică, sală de dans, sală de arte, sală de abilități, cabinet prim ajutor, grupuri sanitare, vestiare, spații administrative, spațiu depozitare, etc.),

Corp C2 – este destinat activităților recreaționale, având regim de înălțime P (hol open space, grupuri sanitare, garderoba, cabina paza / desk informații,etc.),

Corp C3 –  este destinat activităților recreaționale,  având regim de înălțime P (sala fitness, cabine de schimb, vestiare, grupuri sanitare , centrala termică, etc.),

Corp C4 – este destinat activităților recreaționale,  având regim de înălțime P (piscine acoperite).

La nivelul Orașului Negru Vodă aceasta este o primă investiție de acest tip, prin care se urmărește îmbunătățirea calității vieții pentru copiii și tinerii din Orașul Negru Vodă, prin oferirea unor servicii recreativ- educationale de cea mai bună calitate, derulate în spații moderne și amenajate corespunzător (cercuri de muzică, pictură, înot, fitness etc.).

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top