Actualitate

Noi hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Mahmudia

Consiliul local al comunei Mahmudia, întrunit în ședință ordinară în luna mai, a adoptat o serie de hotărâri privind bugetul comunității, reînnoirea anumitor contracte,  decontarea unor cheltuieli pentru personalul din învățământ și altele.

Astfel, propunerile de pe ordinea de zi au fost analizate și discutate, consilierii locali fiind chemați să se pronunțe cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020, la încheierea exercițiului bugetar de anul trecut, dar și la execuția bugetului local la finalul trimestrului I din acest an.

De asemenea, s-a decis prelungirea duratei contractului de închiriere (2.526/ 27.05.2015) a terenului cu destinația pășune, încheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia și Asociația Crescătorilor de Animale „CARASUHAT” din comuna Mahmudia.

Un alt proiect de hotărâre a privit aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de reședință, la locul de munca, Școala Profesională „Vasile Bacalu” din localitatea Mahmudia și de la locul de munca în localitatea de reședință, pentru perioada lunii martie, anul 2020.

A fost discutat și aprobat studiul de oportunitate, modelul de contract de delegare a gestiunii, caietul de sarcini, regulamentul, inventarul bunurilor mobile și imobile aferente serviciului, procesul verbal de predare-primire a serviciului și a indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public al comunei Mahmudia, precum și împuternicirea primarului comunei pentru a semna procesul verbal de predare-primire a inventarului și contractul de delegare a gestiunii acestui serviciu.

Consilierii locali au discutat și proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției financiare a comunei Mahmudia în cadrul Acordului de cooperare încheiat intre comuna Mahmudia și ACOR – Filiala județeană Tulcea, Acord de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Mahmudia.

Nu în ultimul rând, s-a dezbătut oportunitatea privind vânzarea unui teren intravilan, aflat în proprietatea privată a comunei Mahmudia, precum și scutirea de la plata obligațiilor bugetare, reprezentând taxa pe clădire aferenta anului 2020, pentru imobilele, proprietatea privata a comunei Mahmudia, cu destinația de Cabinet medical individual stomatologic și Cabinet medical de medicină de familie .

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top