Actualitate

Noi decizii ale Consiliului Local al comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea

Convocat la dispoziția primarului Dumitru Stan, consiliul Local al comunei tulcene Ceamurlia de Jos a discutat în luna ianuarie a acestui an situația privind excedentul bugetar rezultat la finalul lui 2022.

Astfel, aleșii locali au decis utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, în anul 2023.

Trebuie menționat și faptul că la finalul anului trecut, Consiliul Local a decis menținerea prețurilor și tarifelor la apa potabilă și canalizare – epurare în comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice conform Avizului nr. 612251/26.10.2018 și stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 21.12.2021, până la avizarea Strategiei de tarifare.

„Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-județul Tulcea, compartimentului contabilitate, impozite și taxe, Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, Serviciului Public Alimentare cu Apă și Canalizare și va fi adusă la cunoștința public”, se arată în HCL.

De asemenea, consilierii locali au discutat în luna ianuarie și modificarea Hotărârii 44/10.10.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria Ceamurlia de Jos”.

Obiectivul unor astfel de proiecte îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor publice şi îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie.

Conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, sunt eligibile anumite activități specifice: 

  • Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, a şarpantelor şi învelitorilor
  • Reabilitarea şi modernizarea sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum/ a sistemelor de ventilare şi climatizare
  • Utilizarea surselor regenerabile de energie
  • Implementarea sistemelor de management energetic cu scopul monitorizării consumurilor de energie
  • Instalarea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată şi durată mai mare de viaţă
  • Instalarea de sisteme pentru optimizarea calităţii aerului interior
  • Orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top